Discriminatie op de werkvloer

  Print 

Discriminatie op de werkvloer

Als werkgever moet u uw medewerkers gelijk behandelen. U mag een werknemer niet discrimineren omdat hij bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit of een ander geloof heeft. U mag werknemers met een tijdelijk contract ook niet anders behandelen dan collega’s met een vast contract. Soms mag u wel onderscheid maken, hiervoor gelden wettelijke regels.

Kenmerken discriminatie

U mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van kenmerken als leeftijd, nationaliteit of geloof. Om ervoor te zorgen dat mensen niet worden gediscrimineerd, heeft de overheid deze kenmerken, zogenoemde discriminatiegronden, beschreven in de grondwet.

In een paar gevallen mag u wel onderscheid maken bij sollicitaties. U leest hierover op wervingenselectiegids.nl. Meer over discriminatie op het werk leest u ook op rijksoverheid.nl.

naar boven

Direct onderscheid op het werk

Bij direct onderscheid is het meteen duidelijk dat het gaat om discriminatie op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geloof of omdat iemand een tijdelijk contract heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werkneemster wordt ontslagen omdat zij zwanger is. U mag alleen direct onderscheid maken als daarvoor een goede reden is (‘objectieve rechtvaardigingsgrond') of als dat in de wet staat.

Voorbeeld goede reden voor direct onderscheid

U heeft in de arbeidsvoorwaarden van een vakantiewerker geen pensioenregeling opgenomen. Daar heeft u een goede reden voor. Het regelen van het pensioen is duur en administratief lastig, terwijl een vakantiekracht in korte tijd nauwelijks pensioen opbouwt.

Voorbeeld in de wet voor direct onderscheid

U mag bij voorkeur werknemers met een beperking aannemen omdat deze groep een achterstand op de arbeidsmarkt heeft.

naar boven

Indirect onderscheid op het werk

Bij indirect onderscheid is discriminatie minder duidelijk. Het lijkt alsof een voordeel of eis niemand uitsluit, maar u discrimineert indirect. Vraagt u van een schilder dat hij goed Nederlands spreekt, dan is dat mogelijk indirecte discriminatie van buitenlandse werknemers. Het is namelijk de vraag of goed Nederlands spreken belangrijk is voor het schilderwerk dat hij doet. Indirect onderscheid mag u alleen maken als daar een goede reden voor is (‘objectieve rechtvaardigingsgrond’).

Voorbeeld goede reden voor indirect onderscheid

In een vacature voor een docent Nederlands vraagt u kandidaten die goed Nederlands spreken. Voor een docent Nederlands is dit belangrijk, daarom mag u dit vragen in de vacature.

naar boven

Klachten discriminatie op het werk

Als een werknemer denkt dat hij gediscrimineerd wordt, kan hij de volgende dingen doen:

naar boven