Einde contract

  Print 

Einde contract

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. U wilt bijvoorbeeld een werknemer ontslaan of een tijdelijk contract loopt af. Afhankelijk van de manier van de beëindiging van het contract moet u rekening houden met verschillende wettelijke regels.

Einde contract in proeftijd

U en uw werknemer kunnen in de proeftijd de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. Tijdens de proeftijd geldt namelijk geen opzegtermijn. U hoeft ook geen toestemming voor ontslag te vragen bij UWV of de kantonrechter.

Lees meer informatie over de regels die in de proeftijd gelden.

naar boven

Tijdelijk contract eindigt

Een tijdelijk contract eindigt op de datum die u met uw werknemer heeft afgesproken. Volgens de wet geldt daarbij vaak een aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat u uw werknemer uiterlijk een maand voor de afloop van een contract schriftelijk moet laten weten of u het contract verlengt of niet.

naar boven

Einde contract met wederzijds goedvinden

Als u en uw werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, gaat u met wederzijds goedvinden uit elkaar. De afspraken die u hierover maakt, leggen u en werknemer vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Uw werknemer heeft twee weken de tijd om daarop terug te komen. Hij moet dat wel schriftelijk doen.

naar boven

Opzeggen met instemming

U kunt het contract geldig opzeggen als uw werknemer schriftelijk verklaart dat hij het met de opzegging eens is. Uw werknemer heeft twee weken de tijd om daarop terug te komen. Hij moet dat wel schriftelijk doen. Een belangrijk verschil met ontslag met wederzijds goedvinden is dat u bij opzegging met instemming van uw werknemer een transitievergoeding moet betalen.

naar boven

Uw werknemer zegt het contract op

Als uw werknemer de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan moet hij zich houden aan de opzegtermijn. Uw werknemer mag mondeling of schriftelijk opzeggen. Als u wilt voorkomen dat het achteraf niet duidelijk is of de opzegging ook echt is gedaan, kunt u uw werknemer vragen schriftelijk op te zeggen.

naar boven

U wilt uw werknemer ontslaan

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw werknemer ontslaat. U heeft bijvoorbeeld een arbeidsconflict of het gaat financieel niet goed met uw bedrijf. Afhankelijk van de reden voor ontslag volgt u een ontslagprocedure via UWV of via de kantonrechter. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diefstal of bedreiging, kunt u uw werknemer onmiddellijk ontslaan. Dat noemen we ontslag op staande voet. U hoeft dan geen ontslagprocedure te voeren.

naar boven

Uw werknemer overlijdt

Als uw werknemer overlijdt, eindigt het contract. Als u zelf overlijdt, loopt het contract wel door. Bij overlijden van uw werknemer kunnen de nabestaanden volgens de wet nog een overlijdensuitkering van een maandloon bij u eisen.

naar boven

Concurrentiebeding

Als een medewerker bij u weggaat, kunt u het vervelend vinden dat hij zijn kennis meeneemt naar een ander bedrijf. U kunt daarom een concurrentiebeding afspreken. Dit betekent dat u afspreekt dat uw werknemer geen werk doet dat volgens u nadelig is voor uw bedrijf. Hij mag bijvoorbeeld (een bepaalde periode) niet bij een concurrent gaan werken.

Meestal spreekt u een concurrentiebeding af bij het afspreken van de arbeidsovereenkomst, maar u kunt het ook later nog afspreken. Bij een tijdelijk contract kunt u alleen een concurrentiebeding opnemen als dat in het belang van uw bedrijf echt niet anders kan. U moet dit belang schriftelijk uitleggen in het contract.

naar boven