Loon

  Print 

Loon betalen

Bij het betalen van het loon moet u rekening houden met een aantal wettelijke regels. U betaalt bijvoorbeeld ten minste het minimumloon en u zorgt dat uw werknemer een loonstrook krijgt. Ook moet u een werknemer die ziek is nog 2 jaar zijn loon blijven betalen, tenzij het contract eerder afloopt.

Loon

Iemand die voor u werkt, ontvangt daarvoor loon. Dat geldt ook voor vakantiewerkers en flexwerkers. Volgens de wet moet u bij het betalen van loon rekening houden met het volgende:

 • U betaalt nooit minder dan het minimumloon. Op uwv.nl leest u meer hierover.

 • U mag een werknemer niet meer of minder betalen omdat hij of zij een man of vrouw is.

 • In de arbeidsovereenkomst staat het loon dat u samen afspreekt. Als er een cao geldt, verwijst u daarnaar.

 • Het loon bestaat meestal uit geld. Fooien vallen daar niet onder. U mag daarnaast het volgende tot loon rekenen:

  • Loon in natura zoals maaltijden, een mobiele telefoon of een abonnement op een krant. Op belastingdienst.nl leest u meer over loon in natura.

  • Diensten of regelingen die de werkgever aanbiedt of betaalt zoals kinderopvang en een opleiding.

  • Het gebruik van een (dienst)woning.

  • Aandelen van uw bedrijf of optierechten. Optierechten zijn de rechten om aandelen van uw bedrijf in de toekomst voor een bepaald bedrag te kopen of verkopen.

Meer over loon leest u op belastingdienst.nl.

naar boven

Loonstrook

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw werknemer bij elke loonbetaling een loonstrook ontvangt. Dat mag digitaal als uw werknemer dat goed vindt. Op de loonstrook staat onder andere:

 • Het brutoloon en hoe dit is opgebouwd (bijvoorbeeld een basisloon en prestatietoeslag).

 • Het aantal uren dat uw werknemer werkt.

 • De periode waarover het loon geldt.

 • Uw naam en de naam van de werknemer.

 • Premies die worden ingehouden voor werknemersverzekeringen.

Meer over de gegevens op een loonstrook leest u op rijksoverheid.nl

naar boven

Minimumloon

Het loon dat u uw werknemer betaalt mag nooit minder zijn dan het minimumloon. Hiervoor gelden wettelijke regels, die verbonden zijn aan de leeftijd van uw werknemer:

 • Voor werknemers tussen de 15 en 23 jaar betaalt u minimaal het minimumjeugdloon. Op uwv.nl leest u meer hierover.

 • Voor werknemers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd betaalt u minimaal het minimumloon en vakantiegeld .

naar boven

Te laat of geen loon

U moet het loon van uw werknemer(s) betalen na de periode waarin het loon verdiend is. Een weekloon betaalt u na een week en een maandloon na een maand. Als u later betaalt, moet u dit schriftelijk afspreken. Hier gelden wel grenzen voor: de betaling van een weekloon mag niet langer duren dan een maand, de betaling van een maandloon niet langer dan een kwartaal.

Loon te laat

Betaalt u het loon later dan de afgesproken periode, dan kan uw werknemer bij de rechter een vergoeding eisen tot maximaal 50% van het loon:

 • Voor de 4e tot en met de 8e werkdag na de dag te laat per dag 5% van het loon dat u had moeten betalen.

 • Voor elke werkdag daarna 1% van het loon dat u had moeten betalen (tot het maximum van 50%).

De rechter beoordeelt of het uw schuld was dat het loon niet op tijd werd betaald en of uw werknemer recht heeft op de vergoeding.

Geen loon betaald

Als u geen loon betaalt, dan kan uw werknemer een loonvordering doen. Dat betekent dat hij u, eventueel via de rechter, opdracht geeft om het loon alsnog te betalen.

Bij een faillissement kan uw werknemer bij UWV een uitkering aanvragen, de zogenaamde faillissementsuitkering. U leest hier meer over op uwv.nl. UWV betaalt de werknemer dan het loon dat hij nog te goed heeft (tot maximaal 13 weken terug).

naar boven

Loon bij ziekte

Als uw werknemer ziek is, moet u nog 2 jaar zijn loon blijven betalen. Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft, gelden andere regels. Op uwv.nl vindt u de regels voor ‘ loondoorbetaling bij ziekte’. Zaken die in ieder geval spelen bij het loon als uw werknemer ziek is, zijn het maximumdagloon en eventuele wachtdagen.

Maximum dagloon

De hoogte van het loon bij ziekte is verbonden aan een maximumdagloon dat ieder half jaar opnieuw wordt bepaald. U vindt het maximumdagloon op uwv.nl.

Wachtdagen

U hoeft over de eerste 2 ziektedagen geen loon te betalen als dat in de cao of arbeidsovereenkomst staat. Dit zijn zogenaamde wachtdagen. Wordt uw werknemer binnen 4 weken opnieuw ziek, dan gelden de wachtdagen niet.

naar boven