Proeftijd geven

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Proeftijd geven

Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter en er geldt geen opzegtermijn. Een proeftijd duurt maximaal 2 maanden.

Proeftijd, wat is het?

De proeftijd is een periode waarin u en uw werknemer met elkaar en het werk kunnen kennismaken. Het is niet verplicht. Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. Wilt u een proeftijd afspreken, dan moet u dat schriftelijk doen. Dat betekent dat de proeftijd in de arbeidsovereenkomst of in de cao staat. Alleen als uw medewerker echt iets anders gaat doen en/of andere verantwoordelijkheden krijgt, mag u tijdens het dienstverband een (nieuwe) proeftijd afspreken.

naar boven

Opzeggen in de proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen u en uw werknemer met elkaar kennismaken en kunt u op elk moment opzeggen. Tijdens de proeftijd geldt namelijk het volgende:

  • Er is geen toestemming voor ontslag nodig van UWV of de kantonrechter.

  • Er is geen opzegtermijn.

  • Er gelden geen opzegverboden. U kunt uw werknemer echter niet ontslaan vanwege bijvoorbeeld zijn geloof. Volgens de wet is discriminatie altijd verboden, dus ook in de proeftijd. 

  • U mag de proeftijd niet verlengen bij ziekte. Maar als uw werknemer ziek wordt tijdens de proeftijd, mag u hem wel ontslaan.

Zegt u of uw werknemer het contract op in de proeftijd? Dan bent u allebei verplicht om schriftelijk uitleg te geven als de ander daar om vraagt.

naar boven

Duur van de proeftijd

De proeftijd moet voor u en uw werknemer even lang zijn. Daarnaast gelden voor de duur van de proeftijd de volgende regels:

Contract

Duur

Vaste contracten en tijdelijke contracten ≥ 2 jaar

maximaal 2 maanden

Tijdelijke contracten > 6 maanden

maximaal 1 maand* 

Tijdelijk contract zonder einddatum

maximaal 1 maand*

Tijdelijk contract ≤ 6 maanden

Geen proeftijd mogelijk

*Behalve als in de cao een proeftijd van maximaal 2 maanden staat.

Daarnaast gelden voor de proeftijd de volgende regels:

  • Als een uitzendkracht bij u in dienst komt voor dezelfde functie/werkzaamheden mag u geen nieuwe proeftijd afspreken.

  • Een nieuwe proeftijd mag alleen als uw medewerker echt iets heel anders gaat doen en/of andere verantwoordelijkheden krijgt. Hij was bijvoorbeeld monteur en wordt nu manager.

Meer over de duur van de proeftijd leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven