Werktijden

  Print 

Werktijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang uw werknemers mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze en rusttijd. Voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld verpleegkundigen en beroepssporters, gelden aparte regels. Ook jongeren tot 18 jaar hebben andere werk- en rusttijden.

Werktijden

Voor de veiligheid op de werkplek en om de gezondheid van uw werknemers te beschermen, gelden wettelijke regels voor werktijden. In de Arbeidstijdenwet staat hoelang en hoeveel uw werknemer (van 18 jaar of ouder) maximaal mag werken, dat is:

 • maximaal 12 uur per dienst

 • maximaal 60 uur per week

Uw werknemer mag niet iedere week maximaal 60 uur werken. Voor langere periodes gelden de volgende regels:

 • In 4 weken mag uw werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken.

 • In 16 weken mag uw werknemer gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

U spreekt samen met de werknemer af wat de werktijden zijn. Daarbij moet u volgens de wet uitgaan van een werkweek van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Werktijden voor werknemers onder de 18 vindt u bij ‘Werktijden voor jongeren’. Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over werktijden voor:

naar boven

Pauze en rusttijden

Voor pauze en rusttijden gelden ook wettelijke regels.

Pauze
 • Als uw werknemer langer dan 5,5 uur per dag werkt, dan heeft hij minimaal 30 minuten pauze (eventueel 2 keer een kwartier).

 • Als uw werknemer langer dan 10 uur per dag werkt, dan heeft hij minimaal 45 minuten pauze (eventueel 3 keer een kwartier of een half uur en een kwartier).

 • In de cao kunnen andere afspraken staan over pauzes, maar de pauzetijd mag nooit minder zijn dan 15 minuten als uw werknemer minimaal 5,5 uur per dag werkt.

Rusttijden

Uw werknemer heeft volgens de wet recht op de volgende rusttijden:

 • Na een werkdag mag een werknemer 11 uur achter elkaar niet werken. U mag de rusttijd één keer per 7 dagen inkorten tot 8 uur, maar alleen als het nodig is.

 • Na een werkweek mag uw werknemer 36 uur achter elkaar niet werken.

Uw werknemer mag alleen meer dan 5 dagen per week werken als hij in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur achter elkaar niet werkt. Deze periode is eventueel te splitsen in 2 perioden van minimaal 32 uur achter elkaar.

naar boven

Beroepen met andere werktijden

Voor werknemers in bepaalde sectoren en beroepen gelden speciale regels volgens de Arbeidstijdenwet:

 • zorg (verpleging en verzorging, artsen, verloskundigen en ambulancezorg)

 • mijnbouw (mijnbouwarbeiders en duikers)

 • vervoerssectoren (wegvervoer, binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij)

 • overige sectoren (audiovisuele producties, baggerwerkzaamheden, bioscopen, brandweer, brood- en banketbakkerij, defensie, horecabedrijf, inwonend huishoudelijk personeel, lokaalspoorwegen, niet-nautisch personeel binnenvaart, podiumkunsten, schippersinternaten, schoonmaakbedrijf, sneeuw- en gladheidbestrijding, tentoonstellingsbouw, scheepsreparatie en vrijwillige politie)

Meer informatie over beroepen met andere werktijden vindt u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Overwerk

Voor overwerk staan geen aparte regels in de Arbeidstijdenwet. Als u met uw werknemer afspraken maakt over overwerk, moet u uitgaan van de wettelijke (maximale) werkuren per week, maand etc. Daarnaast moet u als werkgever rekening houden met het volgende:

 • Soms geldt een eerste kwartier of half uur nog niet als overwerk. Dat spreekt u met uw werknemer af.

 • In de cao kan geregeld zijn dat u een extra toeslag, in tijd of geld, voor overwerk betaalt.

naar boven

Werktijden voor jongeren

Om jongeren te beschermen tegen te veel en te zwaar werk, gelden voor hen bijzondere regels. Voor jongeren tot 18 jaar gelden per leeftijdsgroep verschillende regels voor werktijden, u vindt hierover meer informatie op rijksoverheid.nl: :

Meer over het soort werk dat jongeren mogen doen leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven