Ontslag

Regels Wet werk en zekerheid

Ontslag

Als u ontslag wilt aanvragen voor een werknemer, dan volgt u een ontslagprocedure via UWV of via de kantonrechter. Dat is afhankelijk van de ontslagreden. Om toestemming te krijgen voor ontslag, moet u aan een aantal eisen voldoen. U moet bijvoorbeeld uw werknemers in een vaste volgorde ontslaan (afspiegelingsbeginsel). Heeft u toestemming gekregen voor ontslag? Dan krijgt u te maken met zaken als de opzegtermijn en een transitievergoeding (ontslagvergoeding).

Redenen voor ontslag

Als u ontslag aanvraagt voor uw werknemer, dan moet u daarvoor een goede reden hebben. Dit kan een persoonlijke reden zijn, zoals een arbeidsconflict, of een bedrijfseconomische reden. Een voorbeeld h...

Meer info

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

Als u en uw werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, legt u de afspraken die u hierover maakt vast in een vaststellingsovereenkomst(beëindigingsovereenkomst). Het dienst...

Meer info

Ontslagprocedure

Als u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, start u een ontslagprocedure. Afhankelijk van de reden van ontslag vraagt u ontslag aan bij UWV of bij de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 vraagt u ontsl...

Meer info

Ontslagvergunning

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt u aan UWV een ontslagvergunning (de wet noemt dit toestemming voor ontslag). In sommige situaties heef...

Meer info

Afspiegelingsbeginsel en ontslagvolgorde

Met het afspiegelingsbeginselbepaalt u de volgorde waarin u werknemers mag ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel betekent dat u medewerkers met bijna dezelfde (uitwisselbare) functie indeelt in 5 leefti...

Meer info

Opzegtermijn

Als u een werknemer ontslaat, moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze periode is minimaal een maand. Als u zich niet aan de opzegtermijn houdt, bent u uw werknemer een vergoeding schuldig.

Meer info

Opzegverbod

Bij een opzegverbod mag u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen en heeft uw werknemer extra ontslagbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld als uw werknemer ziek is of tijdens de dienstplicht. Als u opzegt ...

Meer info

Transitievergoeding

Als u een werknemer ontslaat, betaalt u hem een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoedi...

Meer info

Eindafrekening en getuigschrift

Aan het einde van een dienstverband maakt u een eindafrekening voor uw werknemer en een getuigschriftals hij daarom vraagt. U meldt het vertrek van de werknemer aan de Belastingdienst en het pensioenf...

Meer info

Juridisch advies

Als u een werknemer wilt ontslaan of uw werknemer is het niet eens met zijn ontslag, dan kunt u daarbij juridisch advies vragen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of via een werkgeversorga...

Meer info

Contact met Arbeidsjuridische dienstverlening UWV

Hieronder vindt u de contactgegevens van de vestigingen van de Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV, het Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD en het hoofdkantoor Arbeidsjuridische dienstv...

Meer info