Eindafrekening en getuigschrift

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Eindafrekening en getuigschrift

Aan het einde van een dienstverband maakt u een eindafrekening voor uw werknemer en een getuigschriftals hij daarom vraagt. U meldt het vertrek van de werknemer aan de Belastingdienst en het pensioenfonds. Is uw werknemer ziek, dan moet u dit doorgeven aan UWV. Daarnaast kunt u afspraken maken over bijvoorbeeld het teruggeven van pasjes en werkkleding.    

Eindafrekening

Aan het einde van een dienstverband maakt u de eindafrekening op. U informeert uw werknemer hierover bijvoorbeeld in een afscheidsgesprek. In de eindafrekening neemt u onder andere de volgende onderwerpen op:

  • Vakantiedagen en vakantietoeslag

  • Transitievergoeding (of een andere vergoeding als deze is afgesproken)

  • Een lopende spaarregeling

  • Afspraken over opleidingskosten

Bij ontslag met wederzijds goedvinden legt u afspraken over de eindafrekening vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

naar boven

Getuigschrift

Als uw werknemer erom vraagt, moet u hem bij het einde van het dienstverband een getuigschrift geven. Daarin komt in ieder geval het volgende te staan:

  • Welke werkzaamheden heeft de werknemer uitgevoerd?

  • Wanneer was de werknemer in dienst?

Als de werknemer dat vraagt, kunt u nog andere zaken vermelden zoals hoe de werknemer als collega was of hoe goed hij zijn werk deed.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) afspraken over het getuigschrift vastleggen.

naar boven

Melding vertrek werknemer

Als uw werknemer uit dienst gaat, geeft u dit door aan de Belastingdienst en het pensioenfonds. Is uw werknemer ziek als hij uit dienst gaat, dan moet u dit aan UWV doorgeven.

naar boven

Teruggave pasjes, sleutels en werkkleding

U kunt met uw werknemer afspraken maken over het teruggeven van bijvoorbeeld pasjes, sleutels en werkkleding. Geeft de werknemer deze zaken niet terug, dan kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van de eindafrekening niet te betalen tot u alles terug heeft. U moet dat wel vooraf aan de werknemer laten weten.

naar boven