Juridisch advies

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Juridisch advies

Als u een werknemer wilt ontslaan of uw werknemer is het niet eens met zijn ontslag, dan kunt u daarbij juridisch advies vragen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of via een werkgeversorganisatie. Een juridisch adviseurkan u ook helpen als UWV uw ontslagaanvraag heeft afgewezen of bij het berekenen van een transitievergoeding.

Juridisch advies

Een juridisch adviseur kan u bijstaan als u een werknemer wilt ontslaan of als u advies wilt over de regels waaraan u zich moet houden bij een dienstverband (arbeidsrecht). Hij kan u bijvoorbeeld helpen uw ontslagaanvraag goed voor te bereiden of te bemiddelen bij een arbeidsconflict.

U kunt juridisch advies vragen bij:

  • Uw rechtsbijstandverzekering (meestal is dit gratis)

  • Een werkgeversorganisatie waarvan u lid bent (meestal is dit gratis)

  • Een advocaat

  • Een andere juridisch adviseur

naar boven

Uw werknemer is het niet met u eens

De kans bestaat dat uw werknemer het niet eens is met uw ontslagaanvraag. Een juridisch adviseur kan u helpen bij het beoordelen van de reactie (verweer) van de werknemer. In sommige gevallen, zoals bij ontslag op staande voet, moet een werknemer u van UWV zelfs laten weten dat hij het niet eens is met zijn ontslag. Anders verliest hij zijn recht op een WW-uitkering.

Juridische hulp kan ook in andere situaties welkom zijn. Bijvoorbeeld als uw werknemer het er niet mee eens is dat u zijn loon niet meer betaalt, omdat hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

naar boven