Ontslagprocedure

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslagprocedure

Als u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, start u een ontslagprocedure. Afhankelijk van de reden van ontslag vraagt u ontslag aan bij UWV of bij de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 vraagt u ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid aan bij UWV. Bij ontslag om alle andere redenen volgt u een ontslagprocedure via de kantonrechter.

Wat is een ontslagprocedure?

Als u een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, start u een ontslagprocedure. Een ontslagprocedure bestaat uit verschillende (juridische) stappen die u neemt om een arbeidsovereenkomst met de werknemer te eindigen. In een aantal gevallen hoeft u geen ontslagprocedure te starten. Afhankelijk van de ontslagreden moet u voor een ontslag toestemming vragen bij UWV of bij de kantonrechter:

In beide gevallen moet u de ontslagaanvraag onderbouwen. De kantonrechter en UWV kunnen uw ontslagaanvraag goedkeuren of afwijzen. Bijvoorbeeld omdat de ontslagreden niet geldig is of omdat de ontslagaanvraag niet genoeg onderbouwd is.