Ontslagprocedure via de rechter

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Ontslag om persoonlijke redenen vraagt u schriftelijk aan bij de kantonrechter. U vraagt dan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat u naar UWV. Wijst UWV uw ontslagaanvraag af, dan kunt u binnen 2 maanden opnieuw ontslag bij de kantonrechter aanvragen. 

Ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter

Ontslag om persoonlijke redenen vraagt u aan bij de kantonrechter. U doet de ontslagaanvraag schriftelijk en u moet de reden daarvoor goed onderbouwen.

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat u naar UWV. Behalve als uw werknemer een tijdelijk contract heeft dat u niet kunt opzeggen. In dat geval gaat u namelijk ook naar de kantonrechter.

naar boven

Ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid via de kantonrechter

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid kunt u naar de kantonrechter als UWV uw ontslagaanvraag heeft afgewezen. U moet het ontslag bij de kantonrechter aanvragen binnen 2 maanden na de beslissing van UWV. De kantonrechter beoordeelt uw ontslagaanvraag dan opnieuw, en beoordeelt de aanvraag volgens dezelfde regels als UWV.

Uw werknemer kan trouwens zelf ook naar de kantonrechter gaan als UWV uw ontslagaanvraag heeft goedgekeurd.

naar boven

Opzegtermijn

Als de kantonrechter bepaalt op welke datum een ontslag ingaat, houdt hij rekening met de opzegtermijn die voor u geldt. De tijd van de procedure bij de kantonrechtergaat van de opzegtermijn af, tenzij u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld . De opzegtermijn is altijd minimaal een maand. Dat kan anders zijn als uw werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Dan kan de kantonrechter bepalen dat het ontslag eerder ingaat.

Lees meer informatie over de opzegtermijn.

naar boven

Niet eens met de kantonrechter?

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter? Dan kunt u aan een hogere rechter vragen om het ontslagverzoek opnieuw te beoordelen. U gaat dan in hoger beroep.

naar boven