Ontslagprocedure via UWV

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslagprocedure via UWV

Als u een arbeidsovereenkomst wilt opzeggen om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan vraagt u toestemming voor het ontslag aan UWV. Als de gegevens voor de ontslagaanvraag compleet zijn, neemt UWV uw ontslagaanvraag in behandeling en informeert uw werknemer. Uw werknemer heeft dan 14 dagen om schriftelijk aan te geven waarom hij het niet eens is met de ontslagaanvraag.  

Ontslagprocedure via UWV

Wilt u uw werknemer ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan vraagt u toestemming aan UWV om uw werknemer te ontslaan (een ontslagvergunning). U moet daarbij de redenen voor ontslag onderbouwen.

naar boven

Schriftelijk ontslag aanvragen bij UWV

U doet uw ontslagaanvraag schriftelijk bij UWV. Hiervoor vindt u op uwv.nl de aanvraagformulieren. Als er nog gegevens onderbreken voor de onderbouwing van uw aanvraag, dan vraagt UWV u de ontslagaanvraag aan te vullen. Dit is nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U krijgt standaard 8 dagen de tijd om de gegevens aan te vullen, bij uitzondering verlengt UWV deze termijn.

naar boven

Verweer

Als uw ontslagaanvraag compleet is, brengt UWV uw werknemer op de hoogte. Uw werknemer ontvangt een kopie van de ontslagaanvraag en heeft 14 dagen de tijd om schriftelijk aan te geven waarom hij het niet eens is met ontslag (in verweer te gaan).

naar boven

Advies door ontslagadviescommissie

UWV kan over uw ontslagaanvraag advies vragen aan de ontslagadviescommissie. Dit kan UWV doen als er iets onduidelijk is over de toepassing van de regels of als er specialistische kennis nodig is over de sector waarin u werkt (bijvoorbeeld over de bouw of de zorg). In de ontslagadviescommissie zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. UWV kan alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen advies vragen. 

naar boven

Geen toestemming bij opzegverbod

UWV geeft geen toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als er een opzegverbod geldt. Een voorbeeld hiervan is het opzegverbod tijdens ziekte. Is de verwachting dat het opzegverbod binnen 4 weken na de beslissing van UWV niet meer geldt, dan heeft UWV geen reden om ontslag te weigeren vanwege dit opzegverbod.   

Als bij de behandeling van uw ontslagaanvraag niet is gebleken dat er een opzegverbod geldt, terwijl dit wel zo is, mag u een arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Ook niet als u daarvoor al toestemming van UWV had.     

naar boven

Behandeling en beslissing ontslagaanvraag UWV

UWV handelt de ontslagaanvraag zoveel mogelijk binnen 4 weken af vanaf het moment dat de aanvraag compleet is. In sommige situaties is deze termijn anders:

Voorwaarden voor ontslag

Om toestemming van UWV te krijgen voor ontslag, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden deze voorwaarden.

  • Er is een geldige reden voor ontslag.

  • U ontslaat uw werknemers volgens de juiste ontslagvolgorde ( afspiegelingsbeginsel).

  • U heeft binnen uw organisatie geen ander passend werk voor uw werknemers.

Wilt u iemand ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is 2 jaar of langer arbeidsongeschikt.

  • Het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken weer aan het werk kan.

  • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat uw werknemer toch kan werken.

  • U heeft binnen uw organisatie geen ander passend werk voor de werknemer.

UWV informeert u en uw werknemer tegelijk en in een brief over de beslissing of u wel of geen ontslagvergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing dan kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst toch te beëindigen. De kantonrechter kijkt dan opnieuw naar de ontslagaanvraag.

naar boven