Ontslagvergunning

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslagvergunning

Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt u aan UWV een ontslagvergunning (de wet noemt dit toestemming voor ontslag). In sommige situaties heeft u geen ontslagvergunning van UWV nodig.

Ontslagvergunning aanvragen

Als u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wilt opzeggen om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, vraagt u daarvoor toestemming (een ontslagvergunning) aan UWV. U krijgt de vergunning als dat redelijk is. U moet de ontslagreden daarom onderbouwen zodat UWV kan beoordelen of uw ontslagaanvraag redelijk is.

De ontslagvergunning vraagt u aan via uwv.nl. Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een uitzondering: valt uw bedrijf onder een cao, dan kan daarin geregeld zijn dat een commissie het ontslag moet beoordelen. U vraagt de ontslagvergunning dan aan bij deze commissie in plaats van bij UWV.  

naar boven

Geen ontslagvergunning

Als u een arbeidsovereenkomst opzegt zonder ontslagvergunning is de opzegging niet geldig volgens de wet. Uw werknemer kan dan aan de kantonrechter vragen om uw opzegging ongedaan te maken. Als de kantonrechter dat doet, dan blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet u gewoon loon aan uw werknemer betalen.

Soms is voor ontslag geen toestemming van UWV nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval in de volgende situaties:

  • U zegt de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergunning op en de werknemer geeft schriftelijk aan dat hij het hiermee eens is. Uw werknemer heeft dan nog 14 dagen om zich te bedenken.

  • U en uw werknemer zijn het eens over zijn ontslag, het gaat dan om ontslag met wederzijds goedvinden.

  • Bij opzegging vanwege faillissement (dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst¬† op).

  • Uw werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt. Tenzij hij hierna bij u in dienst is gekomen of u heeft met de werknemer een andere schriftelijke afspraak.

Voor sommige werknemers heeft u geen toestemming voor ontslag nodig. Denk bijvoorbeeld aan een hulp in de huishouding die minder dan 4 dagen per week voor u werkt. In het Burgerlijk Wetboek (art. 671 lid1 d tot en met h) staat een overzicht van werknemers waarvoor geen ontslagtoestemming nodig is.

naar boven