Opzegtermijn

  Print 

Opzegtermijn

Als u een werknemer ontslaat, moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze periode is minimaal een maand. Als u zich niet aan de opzegtermijn houdt, bent u uw werknemer een vergoeding schuldig.

Opzegtermijn werkgever

Als u een werknemer ontslaat, moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is altijd minimaal een maand. De opzegtermijn gaat in op het moment dat u de arbeidsovereenkomst opzegt. Wij raden u aan om het dienstverband altijd schriftelijk op te zeggen, zodat het duidelijk is wanneer u heeft opgezegd.

Als er geen andere opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst of in de cao staat, geldt de wettelijke opzegtermijn:

Duur dienstverband

Opzegtermijn

Korter dan 5 jaar

1 maand

5 tot 10 jaar

2 maanden

10 tot 15 jaar

3 maanden

Vanaf 15 jaar

4 maanden

UWV vermeldt in de ontslagvergunning de tijd die nodig is om het ontslag te behandelen, dat noemen we de proceduretijd. Die tijd mag u van de opzegtermijn afhalen. Meer over deze proceduretijd leest u op uwv.nl.

Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, geldt volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand. Daarbij speelt de duur van het dienstverband geen rol.

Opzeggen voor het einde van de maand

Als er geen andere schriftelijke afspraak is, dan zegt u voor het einde van de kalendermaand op. Een voorbeeld: er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Als u op 15 mei opzegt, loopt de opzegtermijn tot 15  juni, maar de arbeidsovereenkomst eindigt pas op 1 juli.

naar boven

Uitzonderingen op de opzegtermijn

U mag met uw werknemer een langere termijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. U moet dan voldoen aan deze twee voorwaarden:

  • U moet dit schriftelijk vastleggen.

  • Uw termijn is minstens 2 keer zo lang als de opzegtermijn voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan 6 maanden.

U mag ook een kortere opzegtermijn afspreken. U moet dan voldoen aan twee voorwaarden:

  • Het staat in de cao.

  • Uw opzegtermijn is minimaal even lang als de opzegtermijn van de werknemer.

naar boven

Als u zich niet aan de opzegtermijn houdt

Als u zich niet houdt aan de opzegtermijn moet u uw werknemer een vergoeding betalen als hij daarnaar vraagt. De vergoeding is niet hoger dan het loon dat de werknemer zou krijgen als u zich wel aan de opzegtermijn had gehouden.

Bijvoorbeeld: u laat uw werknemer op 15 mei weten dat u het dienstverband per 1 juni wilt eindigen. Volgens de wettelijke opzegtermijn mag u het dienstverband dan pas per 1 juli beëindigen. U moet uw werknemer dan het loon over de maand juni betalen.

naar boven