Opzegverbod

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Opzegverbod

Bij een opzegverbod mag u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen en heeft uw werknemer extra ontslagbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld als uw werknemer ziek is of tijdens de dienstplicht. Als u opzegt terwijl er een opzegverbod geldt, kan uw werknemer de opzegging ongedaan maken.

Wat is een opzegverbod?

Bij een opzegverbod mag u de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Uw werknemer heeft dan extra ontslagbescherming. De situaties waarin een opzegverbod het meest voorkomt, zijn:

 • In de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is

 • Tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • Tijdens de dienstplicht

 • Tijdens het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar na het lidmaatschap)

 • Als de werknemer op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staat

 • Vanwege een lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor

 • Vanwege ouderschapsverlof

Meer over opzegverboden vindt u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Uitzonderingen opzegverbod

Er zijn enkele uitzonderingen op de opzegverboden, situaties waarin u toch mag opzeggen:

 • Uw werknemer gaat schriftelijk akkoord met zijn ontslag (en komt daar niet binnen 14 dagen op terug)

 • De werknemer is nog in zijn proeftijd

 • U ontslaat uw werknemer op staande voet

 • De werkzaamheden van de onderneming eindigen (tenzij uw werkneemster zwangerschaps- of bevallingsverlof heeft)

 • Uw werknemer bereikt de AOW-leeftijd

Deze uitzonderingen gelden alleen in de volgende gevallen:
 • In de eerste 2 jaar dat een werknemer ziek is

 • Tijdens de zwangerschap en het zwangerschaps- en bevallingsverlof

 • Tijdens de dienstplicht

 • Tijdens het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar na het lidmaatschap)

 • Als de werknemer op een kandidatenlijst voor een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging staat

Deze situaties staan ook in het Burgerlijk Wetboek (artikel 670a).

Werkt uw werknemer langer dan 6 maanden op de arbeidsplaats die vervalt en is er geen sprake van volledige bedrijfsbeëindiging? Dan geldt in de volgende gevallen geen opzegverbod:
 • Uw werknemer is zwanger en de reden is beëindiging onderdeel van de onderneming, tenzij sprake is van zwangerschaps-/bevallingsverlof

 • Uw werknemer is in militaire dienst en de reden is beëindiging onderdeel van de onderneming

 • Uw werknemer is (kandidaat) lid van de Ondernemingsraad

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet in de volgende situaties:
 • De werknemer werd ziek nadat UWV uw ontslagaanvraag voor de werknemer heeft ontvangen

 • De werknemer werkt niet mee aan zijn re-integratie en heeft daar geen goede reden voor

 • De werknemer is langer dan 2 jaar ziek

naar boven

Opzeggen bij opzegverbod

Als u opzegt en er geldt een opzegverbod, dan kan uw werknemer uw opzegging ongedaan maken. Uw werknemer moet u dan binnen 2 maanden een brief sturen. Het dienstverband loopt dan gewoon door en u moet uw werknemer ook loon blijven betalen. Doet u dat niet, dan kan uw werknemer naar de rechter gaan. Deze kan u alsnog verplichten om het loon te betalen.

naar boven