Arbeidsconflict

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict met uw werknemer dat niet meer valt op te lossen, is de arbeidsrelatie verstoord. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat u en uw werknemer botsende karakters hebben. Als u vindt dat de arbeidsrelatie zo erg verstoord is dat herstel niet meer mogelijk is, kunt u ontslag aanvragen. Uw werknemer kan om dezelfde reden ook ontslag aanvragen.

Wat is een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict met uw werknemer dat niet meer valt op te lossen, is de arbeidsrelatie verstoord. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan doordat u en uw werknemer botsende karakters hebben.

naar boven

Ontslag aanvragen

U kunt ontslag van uw werknemer (de wet noemt dit 'ontbinding van de arbeidsovereenkomst') bij de kantonrechter aanvragen als u vindt dat de arbeidsrelatie zo erg verstoord is dat herstel niet meer mogelijk is. In de meeste gevallen moet u de kantonrechter zo goed mogelijk uitleg geven over de volgende vragen:

  • Wat is de reden waardoor de arbeidsrelatie is verstoord?

  • Wat heeft u gedaan om de arbeidsrelatie te verbeteren?

  • Kon u het conflict niet oplossen door de werknemer over te plaatsen?

naar boven

Transitievergoeding

Als de kantonrechter ontslag verleent (de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden), moet u een transitievergoeding aan uw werknemer betalen. Een voorwaarde hiervoor is dat het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd.

naar boven

Ontslagaanvraag door werknemer

Uw werknemer kan ook ontslag bij de kantonrechter aanvragen omdat hij vindt dat de arbeidsrelatie is verstoord. De kantonrechter kan u bij ontslag veroordelen om een redelijke vergoeding aan uw werknemer te betalen als hij vindt dat u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Voorbeelden hiervan zijn discriminatie of niet meewerken aan re-integratie. Deze vergoeding staat los van de transitievergoeding die u moet betalen als het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd.

naar boven