Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

De omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een medewerker aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij aan een slechte financiële situatie of werkvermindering. UWV beoordeelt de bedrijfseconomische reden voor ontslag.

Ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen

Er kunnen verschillende bedrijfseconomische redenen gelden voor uw ontslagaanvraag:

  • Slechte of slechter wordende financiële situatie

  • Werkvermindering

  • Organisatorische of technologische veranderingen

  • Beëindiging van uw bedrijf

  • Verhuizing van uw bedrijf

  • Vervallen van loonkostensubsidie voor 1 of meer medewerkers

In uw aanvraag geeft u aan wat uw reden is en licht u dit toe met gegevens en documenten die UWV nodig heeft om de ontslagaanvraag te beoordelen. Voor uw ontslagaanvraag gebruikt u het aanvraagformulier op uwv.nl.

U kunt meer redenen hebben om uw werknemer(s) te ontslaan (bijvoorbeeld slechte financiële situatie en werkvermindering). In uw ontslagaanvraag licht u alle redenen apart toe en stuurt u de gegevens mee die voor iedere reden gevraagd worden.