Ontslag op staande voet

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Ontslag op staande voet geven

Bij ontslag op staande voet zegt u het dienstverband van uw werknemer per direct op, dus zonder opzegtermijn. Daarvoor moet u een dringende reden hebben en u moet het ontslag ‘onverwijld’ geven. Dit betekent dat u de werknemer meteen moet ontslaan als de dringende reden duidelijk is. De reden voor het ontslag moet u tegelijk met het ontslag meedelen.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet zegt u het dienstverband van uw werknemer per direct op, dus zonder opzegtermijn omdat uw werknemer iets ernstigs heeft gedaan. Uw werknemer heeft bijvoorbeeld van u gestolen. U moet het ontslag ‘onverwijld’ geven. Dit betekent dat u de werknemer meteen ontslaat en hem ook de reden voor het ontslag geeft.

naar boven

Dringende reden

Als u uw werknemer op staande voet ontslaat, moet u daarvoor een dringende reden hebben. Dringende redenen voor ontslagzijn onder andere:

 • diefstal

 • grove belediging

 • fraude

 • mishandeling

 • werkweigering

 • zonder overleg vakantie opnemen

De ene reden weegt misschien zwaarder voor u dan de andere. Daarnaast spelen er in uw beslissing om iemand te ontslaan ook andere zaken mee, zoals de cultuur van uw bedrijf of hoelang hij al bij u in dienst is.

naar boven

Voordat u uw werknemer op staande voet ontslaat

Als u (nog) niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, dan mag u hier onderzoek naar doen. Bijvoorbeeld als u niet zeker weet of een diefstal door die persoon is gedaan en u wilt dit uitzoeken. Dit onderzoek moet u dan wel met spoed doen. Tijdens het onderzoek kunt u de werknemer verbieden om te werken (op non-actief stellen).

naar boven

Wat moet u doen bij ontslag op staande voet

Als u een werknemer op staande voet ontslaat, is het volgende van belang:

 1. Het is verstandig om uw werknemer per (aangetekende) brief te bevestigen dat u hem op staande voet ontslaat.

 2. U kunt een schadevergoeding van de werknemer vragen als de dringende reden voor ontslag opzet of schuld was. Deze vergoeding is maximaal het loon dat u had betaald als u rekening had gehouden met een opzegtermijn.

 3. U kunt voor de zekerheid ontslag bij de kantonrechter aanvragen. Uw werknemer kan zelf namelijk ook naar de kantonrechter gaan. Dan loopt u het risico dat de rechter besluit dat er geen dringende reden voor ontslag geldt en dat u het loon van de werknemer moet doorbetalen.

naar boven

Omzetten naar wederzijds goedvinden

Om procedures te voorkomen kunt u in overleg met de werknemer besluiten om het ontslag op staande voet in te trekken en om te zetten naar een ontslag met wederzijds goedvinden. Dat heeft voordelen voor beide partijen:

 • U heeft dan op korte termijn zekerheid, zonder verdere procedures.

 • Uw werknemer heeft daardoor misschien toch recht op een WW-uitkering. Dat heeft hij vaak niet bij ontslag op staande voet.

naar boven

Actie werknemer bij ontslag op staande voet

Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag, dan moet hij binnen 2 maanden het volgende doen:

 • Hij moet schriftelijk laten weten dat hij het niet eens is met zijn ontslag.

 • Hij kan vragen om doorbetaling van zijn loon.

 • Hij moet zich beschikbaar stellen voor werk.

Besluit u na de reactie van uw werknemer om het ontslag door te zetten, dan kan uw werknemer naar de rechter gaan. Hij kan er eventueel voor kiezen om geen bezwaar te maken tegen het ontslag, maar wel om een vergoeding  te vragen. Met als reden dat u geen rekening heeft gehouden met een opzegtermijn.      

naar boven