Transitievergoeding

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Transitievergoeding

Als u een werknemer ontslaat, betaalt u hem een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. Soms hoeft u de transitievergoeding niet of niet helemaal te betalen.

Wat is de transitievergoeding?

Als u een werknemer ontslaat (of als u zijn tijdelijke contract niet verlengt), betaalt u hem een transitievergoeding. De werknemer kan de transitievergoeding gebruiken voor een opleiding, om zo makkelijker een andere baan te vinden. Een voorwaarde voor de transitievergoeding is wel dat uw werknemer minimaal 2 jaar in dienst was.

naar boven

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 79.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Bij het (bruto) maandsalaris horen:

 • vakantiegeld

 • eindejaarsuitkering

 • eventuele bonussen

 • ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen van de laatste 12 maanden

U kunt de transitievergoeding berekenen op werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl.

naar boven

Geen transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen als uw werknemer korter dan 2 jaar in dienst was. Er zijn daarnaast nog een aantal situaties waarin u geen of niet de complete transitievergoeding (ontslagvergoeding) hoeft te betalen. Dit zijn de meest voorkomende situaties:

 • Uw werknemer neemt ontslag.

 • Het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. U mag dan zelf bepalen welke afspraken u met uw werknemer maakt over een vergoeding.

 • Het ontslag is het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van uw werknemer.

 • Uw werknemer krijgt ontslag omdat hij AOW krijgt of met pensioen gaat.

 • In uw cao staat een vergelijkbare regeling.

naar boven

Minder dan 25 werknemers

Voor kleine werkgevers met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst, gelden 2 speciale regelingen tot 1 januari 2020:

 1. U hoeft niet de hogere transitievergoeding te betalen die geldt voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst.

 2. Daarnaast geldt de ‘tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding’ bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen door een slechte financiële situatie. Deze regeling gaat uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013, de jaren ervoor worden niet meegenomen. Hierdoor hoeft u misschien niet de hele transitievergoeding te betalen. Op uwv.nl leest u meer informatie over de overbruggingsregeling transitievergoeding.

naar boven