Regels voor gebruik werk.nl

Regels voor gebruik werk.nl

Bij het plaatsen van een vacature of het zoeken naar cv’s op werk.nl moet u zich, behalve aan de Nederlandse wetgeving, houden aan een aantal regels. 

Spelregels voor vacatures op werk.nl

De spelregels van werk.nl zijn regels over de inhoud van vacatures op werk.nl. In deze spelregels is ook de Nederlandse wetgeving verwerkt.

Meer info

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van werk.nl staat wat UWV van u verwacht als u een account heeft op werk.nl, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruik, aansprakelijkheid en privacy op werk.nl.

Meer info
  Print