Privacy

UWV en uw privacy

Als u met UWV te maken heeft, dan geeft u vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn gegevens als uw naam, adres en telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook informatie over uw arbeidsverleden of gezondheid.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. 

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina Cookies op werk.nl.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

UWV heeft volgens de wet een aantal taken. Een van die taken is dat we voor een uitkering zorgen als u niet kunt werken. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om deze en andere taken goed uit te voeren. En om goede dienstverlening te kunnen bieden.

naar boven

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. We moeten uw persoonsgegevens vaak ook delen met andere organisaties, of met uw werkgever. Dat doen we alleen als dit volgens de wet mag of moet. We bewaren uw persoonsgegevens volgens de eisen die in de Archiefwet staan.

naar boven

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In het overzicht van persoonsgegevens die UWV verwerkt ziet u:

  • de meestvoorkomende situaties waarin we persoonsgegevens verzamelen

  • de persoonsgegevens die we dan kunnen verzamelen

  • de organisaties waarmee we deze persoonsgegevens kunnen delen

Dit is een algemeen overzicht. U kunt hier dus niet zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

naar boven

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig: we hebben duidelijke afspraken over welke medewerkers bepaalde gegevens mogen bekijken en met welk doel. Daarnaast beveiligen we onze systemen goed tegen mogelijke indringers van buitenaf. En we hebben een Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat we ons houden aan de privacywetgeving.

naar boven

Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Hoe u contact met ons kunt opnemen, hangt af van uw situatie:

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Stuur een brief met uw verzoek naar het UWV-kantoor in uw regio (uwv.nl). Weet u niet welk kantoor dit voor u is? Neem dan contact met ons op. Zet in de brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer. Stuur ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw verzoek.

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij UWV (uwv.nl). U kunt ook uw klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Ik wil een melding doen

Wilt u iets melden over de manier waarop UWV omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: postbus 58285, 1040 HG Amsterdam.

naar boven