Personeel en subsidies

Personeel en subsidies

De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Daarom kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies als u iemand aanneemt die moeilijker aan het werk komt. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, 50-plussers, jongeren, en mensen die onder de banenafspraak vallen. Hieronder vindt u de ondersteuning en subsidies waar u gebruik van kunt maken.

 • Kandidatenverkenner banenafspraak

  Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u de kenmerken weten van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in ...

  Meer info
 • Werkzoekenden met een Wajong-uitkering

  Wajongers hebben sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken als u iemand aanneemt met een Wajong-uitkering. Deze do...

  Meer info
 • 56-plussers

  Neemt u iemand aan van boven de 56 jaar? Lees hier welke subsidies en regelingen er zijn en hoe u dit aanpakt.

  Meer info
 • Werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet

  Onder de Participatiewet vallen mensen die moeilijker aan het werk komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW-indicatie of beide.

  Meer info