Personeel en subsidies

Gelijke behandeling

In Nederland is divers werven alleen toegestaan als een groep een aantoonbare achterstand heeft bij het vinden van werk. Meer weten? Ga naar www.wervingenselectiegids.nl.

Personeel en subsidies

De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Daarom kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies als u iemand aanneemt die moeilijker aan het werk komt. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, 50-plussers, jongeren, en mensen die onder de banenafspraak vallen. Ook zijn er middelen die u helpen bij het zoeken naar mensen die moeilijker aan werk komen. U vindt hier de subsidies, regelingen en hulpmiddelen.

Kandidatenverkenner banenafspraak

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u de kenmerken weten van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in ...

Meer info

Werkzoekenden met een Wajong-uitkering

Wajongers hebben sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken als u iemand aanneemt met een Wajong-uitkering. Deze do...

Meer info

50-plussers

Neemt u een 50-plusser aan? Lees hier welke subsidies en regelingen er zijn en hoe u dit aanpakt.

Meer info

Werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet

Onder de Participatiewet vallen mensen die moeilijker aan het werk komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW-indicatie of beide.

Meer info