Personeel en subsidies

Gelijke behandeling

In Nederland is divers werven alleen toegestaan als een groep een aantoonbare achterstand heeft bij het vinden van werk. Meer weten? Ga naar www.wervingenselectiegids.nl.

Personeel en subsidies

De overheid stimuleert sociaal ondernemen. Daarom kunt u gebruikmaken van regelingen en subsidies als u iemand aanneemt die moeilijker aan het werk komt. Denk aan mensen met een arbeidsbeperking, 50-plussers, jongeren, en mensen die onder de banenafspraak vallen. Hieronder vindt u de ondersteuning en subsidies waar u gebruik van kunt maken.

 • Kandidatenverkenner banenafspraak

  Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Of wilt u de kenmerken weten van deze mensen, zoals reisafstand, opleidingsniveau, het aantal uur dat een kandidaat wil werken, en in ...

  Meer info
 • Werkzoekenden met een Wajong-uitkering

  Wajongers hebben sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Er zijn verschillende regelingen en subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken als u iemand aanneemt met een Wajong-uitkering. Deze do...

  Meer info
 • 56-plussers

  Neemt u iemand aan van boven de 56 jaar? Lees hier welke subsidies en regelingen er zijn en hoe u dit aanpakt.

  Meer info
 • Werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet

  Onder de Participatiewet vallen mensen die moeilijker aan het werk komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW-indicatie of beide.

  Meer info