56-plussers

 

56-plussers

Neemt u iemand aan van boven de 56 jaar? Lees hier welke subsidies en regelingen er zijn en hoe u dit aanpakt.

Financiële voordelen bij het aannemen van 56-plussers

Er zijn regelingen die het voor werkgevers en intermediairs interessant maken om 56-plussers aan werk te helpen. Met deze regelingen loopt u minder risico of krijgt u financieel voordeel als u een 56-plusser aanneemt. Op uwv.nl leest u hier meer over:

  • Proefplaatsing: kan de werknemer moeilijk aan werk komen en weet u niet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen.

  • Compensatieregeling: voor voormalig werkloze werknemers die geboren zijn vóór 8 juli 1954 betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering.

  • Loonkostenvoordeel: dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers van 56 jaar of ouder en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

Kijk op subsidiecalculator.nl voor alle financiële voordelen voor het aannemen van 56-plussers.

naar boven

Kenmerken van 56-plussers

56-plussers hebben de volgende kenmerken:

  • ze hebben veel werkervaring en vakkennis en zijn daardoor vaak snel ingewerkt;

  • ze hebben vaak een uitgebreid netwerk;

  • ze hebben levenservaring, relativeringsvermogen en mensenkennis;

  • ze zijn loyaal;

  • ze zijn gemotiveerd;

  • ze zijn door ervaring vaak beter bestand tegen stress.

naar boven