Personeel werven in Europa

 

Personeel werven in Europa

Bij de werving en selectie van personeel in Europa komt het een en ander kijken. Denk aan het omgaan met cultuurverschillen, het schrijven van een goede vacaturetekst in verschillende talen en het regelen van huisvesting voor uw nieuwe medewerker.

Buitenlands personeel: zo bereidt u zich voor

Hoe bereidt u zich voor op het werven van nieuw personeel in het buitenland? Voordat u een vacaturetekst schrijft en echt begint met de werving en selectie, is het goed om u in de volgende zaken te verdiepen:

 • Kent u collega’s of andere bedrijven die in Europa personeel hebben gevonden? Of kent u buitenlandse werknemers die in Nederland zijn komen werken? Vraag hen dan naar hun ervaringen.

 • Bepaal via welke kanalen u wilt werven. Bijvoorbeeld via EURES en/of andere partijen, vacaturesites, social media, kranten of vakbladen in het buitenland.

 • Kijk of u hulp of financiële ondersteuning kunt krijgen via Your first EURES job of Reactivate. Dit zijn Europese mobiliteitsprogramma’s die werkgevers ondersteunen bij het vinden van geschikt personeel in Europa. Your first EURES job is gericht op het werven van jongeren tussen de 18 en 35. Reactivate is gericht op het werven van mensen boven de 35 jaar.

 • Houd er rekening mee dat werven in een land in Europa meestal langer duurt dan werven in Nederland. De werkzoekende heeft namelijk meestal meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de verhuizing naar Nederland. Neem daarom ruim de tijd.

 • Bereid een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor, zo nodig ook in andere talen. Zorg ervoor dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend voordat de nieuwe medewerker naar Nederland komt.

 • Het Verenigd Koninkrijk zal op de datum van de Brexit de Europese Unie verlaten. Dit heeft gevolgen voor de werving van personeel uit het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over Brexit vindt u op rijksoverheid.nl en uwv.nl.

naar boven

Vacaturetekst en functieomschrijving opstellen

Succesvolle werving begint met een duidelijke vacaturetekst en een goede functieomschrijving.

 • Maak een duidelijke functieomschrijving en zorg voor een of meer vertalingen, zodat uw vacature meer bereik heeft.

 • Gebruik in de functieomschrijving geen afkortingen en begrippen die alleen in Nederland bekend zijn, zoals: cao, uitzenden, tijdelijke overeenkomst, namen van diploma’s en certificaten.

 • Houd er bij het beschrijven van de opleidingseisen rekening mee dat buitenlandse sollicitanten het Nederlandse onderwijssysteem niet kennen. Zoek naar soortgelijke opleidingen in het land waar u gaat werven of geef een omschrijving. Voor informatie hierover kunt u contact zoeken met onderwijsorganisaties zoals EP-Nuffic ( www.nuffic.nl), S-BB ( www.s-bb.nl) en National Reference Point ( www.nlnrp.nl).

 • Verplaats u in de Europese sollicitant: wat maakt werken bij uw bedrijf aantrekkelijk? Waarom zou de sollicitant zijn thuisland verlaten om bij u te komen werken?

 • Meld in de vacaturetekst met welke kosten de kandidaat rekening moet houden en welke kosten uw bedrijf betaalt. Denk bijvoorbeeld aan de reis- en verhuiskosten, kosten voor huisvesting, kosten voor thuisreizen en de vertaalkosten van documenten en instructies.

 • Meld in de vacature op welke manier uw bedrijf met Europese sollicitanten in contact wil komen. Bijvoorbeeld via een telefoongesprek, een persoonlijk gesprek of via chat.

Tip: vraag om een Europass CV. Dit is een Europees standaardmodel cv. Zo kunt u cv’s makkelijk met elkaar vergelijken. Meer informatie vindt u op europass.nl.

naar boven

Ondersteuning van uw nieuwe werknemer na aankomst in Nederland

Als uw nieuwe werknemer eenmaal in Nederland is, kunt u hem bij bepaalde zaken ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van huisvesting, registratie voor sociale zekerheid en belastingen, introductie op de werkplek en taalles. Download de complete checklist met praktische aspecten waarmee u uw buitenlandse werknemer kunt helpen (pdf, 142 kB).

Verwijs uw nieuwe werknemer uit Europa ook naar de informatie op werk.nl over werken en leven in Nederland in 7 talen. Hier vindt hij informatie over onder andere:

 • inschrijving bij de gemeente

 • aanvragen Burgerservicenummer (BSN)

 • aanvragen DigiD

 • ziektekostenverzekering

 • school

 • abonnement op telefoon en internet

Tip: ondernemersplein.nl en flexwonenarbeidsmigranten.nl geven informatie over het huisvesten van buitenlandse werknemers.

naar boven

Meer informatie over personeel werven in Europa

naar boven