Werkvergunning

Werkvergunning

Neemt u een werknemer van buiten de EER of Zwitserland aan, dan moet u vaak een werkvergunning aanvragen. Er zijn 2 soorten werkvergunningen. Blijft iemand korter dan 3 maanden werken, dan vraagt u vaak een Tewerkstellingsvergunning (TWV) aan. Komt iemand langer dan 3 maanden werken, dan vraagt u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Voor een werkvergunning gelden een aantal voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat u eerst in Nederland en Europa zoekt naar een werknemer.

Werkvergunning: wanneer nodig?

Als u iemand van buiten de EER in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor ver...

Meer info

Werkvergunning voorwaarden

Wilt u een werkvergunning (TWV of GVVA) voor uw werknemer aanvragen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld eerst werknemers in Nederland en de EER zoeken en uw vacature me...

Meer info

Werkvergunning Aziatische horeca

Voor Aziatische koks moet u een werkvergunning aanvragen, maar de regels die gelden zijn soepeler. Dit heeft te maken met de regeling Aziatische horeca die geldt vanaf 1 oktober 2016. Niet alle functi...

Meer info

Werkvergunning aanvragen

Als uw buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland komt werken, vraagt u meestal een werkvergunning (TWV) aan. Als uw buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland komt werken,...

Meer info