GVVA aanvragen

 

GVVA aanvragen bij IND

Als uw buitenlandse werknemer langer dan 3 maanden in Nederland komt werken, vraagt u een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Een GVVA vraagt u aan bij de IND.

Bent u een werkgever uit de Aziatische horeca, lees dan eerst Werkvergunning Aziatische horeca. Voor u gelden speciale regels.

GVVA aanvragen

Wilt u een GVVA aanvragen? Dan volgt u de volgende stappen:

 1. U controleert eerst of u voldoet aan de aan de voorwaarden voor een werkvergunning.

 2. U vraagt een GVVA aan bij de IND. Op de site van de IND vindt u:

  1. Het aanvraagformulier GVVA voor arbeid in loondienst en meer informatie hierover.

  2. Het aanvraagformulier GVVA voor lerend werken (als u een stagiair of praktikant in dienst wilt nemen).

  Na ontvangst van uw aanvraag vraagt de IND advies aan UWV of de buitenlandse werknemer in Nederland mag werken. UWV neemt eventueel contact met u op als er extra informatie nodig is. 

 3. UWV bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen.

 4. De IND neemt het advies van UWV mee in de beslissing. Krijgt u de GVVA voor uw buitenlandse werknemer dan ontvangt u 2 berichten:

  1. U krijgt bericht dat uw werknemer de GVVA krijgt.

  2. U krijgt bericht wanneer de buitenlandse werknemer het verblijfsdocument en het aanvullend document kan ophalen bij het IND-loket.

 5. Uw werknemer moet de documenten zelf ophalen bij een IND-loket voordat hij bij u mag komen werken.

naar boven

GVVA: wat is het en voor wie?

Een GVVA is een verblijfsvergunning en een werkvergunning ineen. Hierin staan de naam van de buitenlandse werknemer en uw gegevens. Ook staat er onder welke voorwaarden de werknemer bij u mag werken.

GVVA: voor wie

U vraagt een GVVA aan voor alle werknemers en stagiairs die niet uit de EER of Zwitserland komen en langer dan 3 maanden in Nederland werken en verblijven.

Uitzonderingen

 1. Voor de volgende groepen werknemers kunt u geen GVVA aanvragen. Voor deze personen vraagt u een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan bij UWV: 

  1. werkstudenten

  2. asielzoekers

 2. Voor sommige werknemers geldt een uitzondering en hoeft u helemaal geen werkvergunning (TWV of GVVA) aan te vragen, zoals voor kennismigranten en wetenschappelijk personeel.

naar boven