Speciale voorwaarden per groep

 

Speciale voorwaarden per groep

Bij het aanvragen van een werkvergunning zijn er speciale voorwaarden die gelden. Ook moet u een aantal gegevens en documenten meesturen. De informatie die u moet meesturen is afhankelijk van de groep waarin de buitenlandse medewerker valt. 

Asielzoeker

Voorwaarden

 • De asielzoeker heeft een geldig vreemdelingen identiteitsbewijs (vroeger W-document).

 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de  asielzoeker gaat doen.

 • De asielzoeker werkt maximaal 24 weken in een periode van 52 weken.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie van het paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto) of kopie van het W-document.

 3. Kopie van de arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde: een machtiging van de werkgever als iemand namens hem een aanvraag doet.

Meer over de wettelijke regels voor asielzoekers leest u op wetten.overheid.nl (zie §29).

naar boven

Overplaatsing binnen concern

De buitenlandse werknemer wordt overgeplaatst binnen een organisatie met een omzet van minstens 50 miljoen euro per jaar en de overplaatsing valt niet onder de voorwaarden van de vergunning Overplaatsing binnen een onderneming (www.ind.nl). Het kan gaan om de volgende functies:

 1. Leidinggevende of specialistische functie

 2. Trainee

 3. Trainer specialist

Meer over de wettelijke regels voor overplaatsing binnen een concern leest u op wetten.overheid.nl (zie §24).

1. Leidinggevende of specialistische functie

Voorwaarden

 • De functie is minimaal op hbo-niveau.

 • Zijn loon is minimaal het loon van een kennismigrant van 30 jaar of ouder, in 2019 is dat € 4.500,- per maand exclusief vakantiebijslag.

 • De werkvergunning geldt maximaal 3 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever of verklaring van overplaatsing.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

2. Trainee

Voorwaarden

 • De buitenlandse trainee heeft een diploma minimaal op hbo-niveau.

 • Zijn loon is minimaal het loon van een kennismigrant jonger dan 30 jaar, in 2019 is dat € 3.299,- per maand exclusief vakantiebijslag.

 • De werkvergunning geldt maximaal 3 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever of verklaring van overplaatsing.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Traineeprogramma met leerdoelen.

 6. Kopie van hbo-diploma (met vertaling naar Nederlands of Engels).

3. Trainer / specialist

Voorwaarden

 • De buitenlandse werknemer krijgt overplaatsing om speciale kennis en technieken door te geven.

 • Hij heeft een diploma minimaal op hbo-niveau.

 • Zijn loon is minimaal het loon van een kennismigrant van 30 jaar of ouder, dat is in 2019 € 4.500,- per maand exclusief vakantiebijslag.

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever of verklaring van overplaatsing.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Traineeprogramma met leerdoelen.

 6. Kopie van diploma (met vertaling naar Nederlands of Engels).

naar boven

Werknemer buitenlands bedrijf waar u goederen aan levert

Voorwaarden

 • De buitenlandse werknemer controleert en beoordeelt de geleverde goederen, of hij geeft speciale kennis of ervaring door aan zijn collega’s.

 • Zijn werk kan niet door een ander worden gedaan.

 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen. 

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van de arbeidsovereenkomst of verklaring van overplaatsing met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Uitleg over de duur, de reden van het werk en om hoeveel werknemers het gaat.

 6. Een cv van de werknemer.

Meer over de wettelijke regels voor deze buitenlandse werknemers leest u op wetten.overheid.nl (zie §23).

naar boven

Werknemer van buitenlands bedrijf dat machines, software of apparatuur levert

Voorwaarden

 • De buitenlandse werknemer monteert, repareert apparatuur, machines of apparaten. Of hij installeert software of geeft les in het gebruik van de software of de goederen die zijn bedrijf levert.

 • De buitenlandse werknemer is minimaal 1 jaar in vaste dienst bij het bedrijf dat de goederen of software levert.

 • De goederen moeten meer waard zijn dan de kosten voor het werk (op basis van Nederlandse cao-loon).

 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar, namelijk zo lang als zijn werk voor deze opdracht duurt. 

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van de arbeidsovereenkomst of verklaring van overplaatsing met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Een cv van de werknemer.

 6. Informatie over de waarde van de machines, werktuigen, apparatuur en/of software.

 7. Informatie over de kosten voor het werk (zoals de lonen).

Meer over de wettelijke regels voor deze buitenlandse werknemers leest u op wetten.overheid.nl (zie §22).

naar boven

Stagiair

Voorwaarden

 • De stagiair heeft niet langer dan 2 jaar geleden een diploma op hbo/wo-niveau behaald.

 • De stage (werkervaringsplaats) komt niet in de plaats van een reguliere baan.

 • Of de stagiair volgt een opleiding in het buitenland.

 • Bij een mbo-opleiding: de stage is nodig om de opleiding af te maken.

 • Het inkomen van de stagiair is minimaal 50% van het minimum loon voor een 22-jarige.

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar.

Mee te sturen bewijsstukken

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van de stage-overeenkomst met daarin de stagevergoeding en een handtekening van de werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Bewijs van inschrijving van de buitenlandse opleiding of een kopie van het behaalde diploma.

 6. Bij een mbo-opleiding: een verklaring van de opleiding waaruit blijkt dat de stage nodig is.

 7. Als de stagiair nog studeert: een stageplan in stappen, afgegeven en goedgekeurd door de opleiding.

 8. Als de stagiair al is afgestudeerd: een stageplan waarin de educatieve doelstellingen en leercomponenten zijn opgenomen.

Meer over de wettelijke regels voor stagiairs leest u op wetten.overheid.nl (zie §30 en 30 bis).

naar boven

Praktikant

Een praktikant is een werknemer die in het buitenland werkt en bij een Nederlands bedrijf komt werken om ervaring voor zijn vak op te doen.

Voorwaarden

 • De buitenlandse werknemer is in dienst bij een buitenlandse werkgever.

 • Hij heeft een vakgerichte basisopleiding gevolgd.

 • Hij komt kennis en ervaring opdoen om daarmee het buitenlandse bedrijf te verbeteren.

 • Hij komt tijdelijk naar Nederland om te leren en vult geen normale functie in.

 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werknemer met deze kennis en ervaring gaat doen.

 • De werkvergunning geldt maximaal 24 weken.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van de arbeidsovereenkomst of verklaring van overplaatsing met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Een cv van de werknemer.

 6. Verklaring waarin de buitenlandse werkgever aangeeft dat de werknemer na zijn (tijdelijke) werk weer teruggaat naar zijn bedrijf.

 7. Een verklaring van de Nederlandse werkgever dat de werknemer geen normale functie invult.

 8. Een leerplan met daarin uitleg over het werk dat de werknemer doet, wat de leerdoelen zijn en de begeleiding die hij krijgt. Ook moet erin staan waarom het belangrijk is voor het bedrijf van de buitenlandse werknemer dat hij deze ervaring krijgt. 

Meer over de wettelijke regels voor praktikanten leest u op wetten.overheid.nl (zie §32).

naar boven

Werkstudent

Voorwaarden

 • De werkstudent heeft een geldige verblijfsvergunning voor zijn studie.

 • Hij is ingeschreven bij een Nederlandse opleiding.

 • Hij werkt maximaal 16 uur per week of hij werkt fulltime in de maanden juni, juli, augustus.

 • Zijn loon is marktconform, dat betekent dat het loon normaal is voor het werk dat de werkstudent gaat doen.

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie van het paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto) of een kopie van de verblijfsvergunning.

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

Meer over de wettelijke regels voor werkstudenten leest u op wetten.overheid.nl (zie §33).

naar boven

Kennismigrant

Voorwaarden

 • De werkgever mag deelnemen aan de regeling voor kennismigranten van de IND. U vindt op de website van de IND informatie over de regeling voor kennismigranten.

 • Deze situaties zijn mogelijk:

  • De werknemer werkt maximaal 90 dagen (binnen 180 dagen) in Nederland in een specialistische, sleutel-, wetenschappelijke of leidinggevende functie.

  • De werknemer is een grensarbeider (woont niet in Nederland en werkt langer dan 3 maanden in Nederland) met een verblijfsvergunning en woonadres in het land waar hij woont.

 • Is de kennismigrant jonger dan 30, dan is zijn loon minimaal € 3.299,- per maand, is hij ouder dan 30 dan is dat minimaal € 4.500,- per maand. Beide bedragen gelden voor 2019 en zijn exclusief vakantiebijslag.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Een machtiging van de werkgever als hij iemand machtigt voor de aanvraag.

 4. Kopie van een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met handtekening werkgever.

 5. Een cv van de werknemer.

 6. Bij grensarbeid een kopie van de verblijfsvergunning in het land waar de werknemer woont.

Meer over de wettelijke regels voor kennismigranten leest u op wetten.overheid.nl (zie §27 en §28).

naar boven

Musicus/artiest

Voorwaarden

 • De musicus of artiest werkt in de dans, klassieke muziek, opera, musical, theater of toneel.

 • De werknemer heeft een van de beroepen in het schema hieronder.

 • Er geldt een minimum inkomen dat per beroep verschilt. U vindt de inkomens in het schema hieronder.

 • De werkvergunning geldt maximaal 3 jaar.

Beroepenlijst artiesten en inkomen

Beroepen/functie topsegment

Bruto maandloon vanaf

Aanvoerder 2e violen, altviolen en contrabassen

€ 2.383

Acteur

€ 4.233

Artistiek (adjunct) directeur dans/musical/cultuurwerkplaats

€ 2.987

Artistiek leider of artistiek adviseur muziek/opera

€ 4.020

Artistiek projectcoördinator cultuurwerkplaats

€ 2.118

Choreograaf

€ 3.200

Danser/musical artiest

€ 2.039

Dirigent

€ 4.000

Eerste concertmeester

€ 4.077

Eerste- of soloblazer, eerste harpist en eerste paukenist

€ 2.383

Kernbegeleiding afdelingen cultuurwerkplaats

€ 2.536

Ontwerper/vormgever (waaronder decor, kostuum, licht, geluid, video)

€ 1.921

Plaatsvervangend eerste concertmeester

€ 2.683

Regisseur

€ 4.233

Solist muziek/opera

€ 4.000

Solocellist

€ 3.017

Technische (project)specialist cultuurwerkplaats

€ 2.118

Zanger/musical artiest

€ 2.971

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Een cv van de werknemer.

Meer over de wettelijke regels voor artiesten leest u op wetten.overheid.nl (zie §34).

naar boven

Geestelijk bedienaar

Voorwaarden

 • De werknemer werkt bij een religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.

 • De functie is die van voorganger van de eredienst of belangrijk voor de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.

 • Voor deze functie is een speciale opleiding, kennis of ervaring nodig.

 • De werkvergunning geldt maximaal 3 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met handtekening en datum.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met handtekening van de werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Een verklaring dat het loon marktconform is, dat betekent dat het loon normaal voor is het werk dat de werknemer met zijn kennis en ervaring gaat doen.

 6. Kopie van diploma’s en getuigschriften etc. waaruit de kennis en ervaring blijkt.

Meer over de wettelijke regels voor geestelijk bedienaren leest u op wetten.overheid.nl (zie §20).

naar boven

Kloosterling/zendeling

Voorwaarden

Onderscheiden wordt:

 • Kloosterling/zendeling:

  • De kloosterling of zendeling is niet in dienst bij de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie.

  • Hij heeft een gelofte van armoede afgelegd en stuurt daar schriftelijk bewijs van mee.

  • Een verklaring dat het werk nodig is om de doelstelling van de organisatie te halen.

 • Of een kloosterling/zendeling:

  • Hij heeft geen gelofte van armoede afgelegd en een inkomen dat minimaal het wettelijke minimum maandloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder is.

  • Een verklaring dat hij geen beroep doet op de algemene middelen.

  • Een verklaring van het volgende is nodig:

   • De religieuze of levensbeschouwelijke organisatie betaalt de kosten voor zijn verblijf en verzekeringen of vult deze aan.

   • Daarbij geldt als minimum het wettelijke minimum maandloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder.

  • Zijn werk is nodig om de doelstelling van de organisatie te halen.

  • De werkvergunning geldt maximaal 3 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met datum en handtekening.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 4. Kopie statuten van de religieuze organisatie (gelofte van armoede).

 5. Verklaring geestelijk bedienaar dat hij de gelofte van armoede heeft afgelegd.

 6. Verklaring dat de werknemer voldoende middelen heeft.

 7. Verklaring van de werkgever dat hij geen beroep doet op algemene middelen en een overzicht van de vergoedingen die de werknemer krijgt.

Meer over de wettelijke regels voor kloosterlingen en zendelingen leest u op wetten.overheid.nl (zie §21)..

naar boven

Normale functies

Als de werknemer niet onder een van de andere groepen valt, gelden de voorwaarden en documenten die u hieronder leest. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat UWV bij deze groep werknemers toetst of het werk ook gedaan kan worden door een Nederlandse werknemer.

Voorwaarden

 • De buitenlandse werknemer werkt op een reguliere (normale) arbeidsplaats.

 • De werkvergunning geldt maximaal 1 jaar.

Mee te sturen documenten

 1. Aanvraagformulier met datum en handtekening.

 2. Kopie paspoort (bladzijden met naam, geboortedatum en foto).

 3. Kopie van een arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met handtekening werkgever.

 4. In geval van een gemachtigde een machtiging van de werkgever.

 5. Kopie diploma’s en getuigschriften met vertaling naar Nederlands of Engels.

 6. Waardering van diploma naar Nederlandse maatstaven. IDW of Nuffic kan dit bijvoorbeeld afgeven.

 7. Eventueel kopie van vacaturemelding bij EURES.

 8. Documenten waaruit blijkt dat u in Nederland via verschillende media naar een kandidaat hebt gezocht. (bijvoorbeeld kopieën van (online) advertenties én facturen voor het plaatsen).

 9. Uitleg over de selectieprocedure (hoeveel kandidaten hebben gereageerd, aan welke eisen voldeden zij wel en niet).

naar boven