Voorwaarden werkvergunning

Conditions work permit

 

Werkvergunning voorwaarden

Wilt u een werkvergunning (TWV of GVVA) voor uw werknemer aanvragen, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld eerst werknemers in Nederland en de EER zoeken en uw vacature melden bij een werkgeversservicepunt van UWV. Daarnaast moet u als werkgever het normale cao-loon en altijd minimaal het minimumloon betalen en moet u zorgen voor goede huisvesting voor de buitenlandse werknemer. Meer over de wettelijke regels voor werkvergunningen die hiervoor gelden kunt u lezen op wetten.overheid.nl.

Voorwaarden werkvergunning

1. Eerst werven in Nederland en de EER

U moet eerst proberen om een geschikte kandidaat te vinden in Nederland of de EER.

  1. Bij uw aanvraag moet u aantonen dat u minimaal 3 maanden heeft gezocht naar kandidaten.

  2. U moet breed zoeken, denk aan internet, (internationale) uitzendbureaus en het plaatsen van advertenties. Dit moet u aan UWV laten zien bij de aanvraag voor een werkvergunning. Bij de aanvraag moet u kopieën hiervan meesturen.

Voor onder andere de volgende werknemers hoeft u niet eerst in Nederland en de EER te zoeken:

  • stagiairs

  • buitenlandse studenten die maximaal 16 uur per week werken

  • artiesten die boven een bepaald inkomen verdienen 

  • werknemers met een belangrijke functie bij een internationaal bedrijf

  • Aziatische koks

Bij Speciale voorwaarden per groep ziet u per werknemer of u kopieën moet meesturen van uw wervingsinspanningen.

2. Vacature melden bij UWV

U moet uw vacature melden bij een werkgeversservicepunt van UWV, zodat UWV geschikte kandidaten kan bemiddelen. Dit doet u minimaal 5 weken voor u een werkvergunning (TWV of GVVA) aanvraagt.

Direct vacature aanmelden bij een werkgeversservicepunt via werk.nl.

U kunt UWV altijd vragen om hulp bij het zoeken naar een kandidaat. Meld uw vacature daarvoor bij een werkgeversservicepunt. UWV werkt hierbij samen met EURES (European Employment Services), een Europees netwerk van meer dan 700 arbeidsbemiddelaars.

3. Verblijfsvergunning

Uw buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen) waarmee hij mag werken. Duurt het werk korter dan 3 maanden, dan is meestal een visum voldoende. Meer over een visum aanvragen vindt u op rijksoverheid.nl.

4. Houden aan de arbeidsvoorwaarden

Net als bij Nederlandse werknemers moet u zich bij buitenlandse werknemers houden aan de wet als het gaat om arbeidsvoorwaarden. U moet dus het loon betalen volgens cao of wat marktconform is (wat normaal is in uw bedrijfstak). Ook de werkomstandigheden en werkverhoudingen moeten voor de buitenlandse werknemer gelijk zijn aan wat normaal is. Daarnaast bent u verplicht uw buitenlandse werknemer minimaal het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 22 jaar en ouder te betalen. Ook als die werknemer jonger dan 22 is of in deeltijd werkt. Meer over het minimumloon leest u op rijksoverheid.nl.

5. Zorgen voor huisvesting

U regelt voor uw buitenlandse werknemer een veilige en schone plek om te wonen. 

6. Ouder dan 18

Uw buitenlandse werknemer is ouder dan 18 jaar.

7. Geen overtreding arbeidswetten

U hebt in de 5 jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van arbeidswetten. Bijvoorbeeld omdat u minder dan het minimumloon betaalde of buitenlandse werknemers zonder werkvergunning liet werken.

naar boven

Vragen over voorwaarden werkvergunning

Heeft u vragen over de voorwaarden? Neem contact met ons op via (088) 898 20 70. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

naar boven