Regeling internationaal handelsverkeer

 

Regeling internationaal handelsverkeer

Werkgevers in het internationale bedrijfsleven kunnen tijdelijk buitenlandse werknemers in Nederland laten werken via de Regeling Internationaal Handelsverkeer (deze regeling vervangt per 1 juli 2017 de pilot Kennisindustrie). Dat betekent dat u voor deze werknemers geen werkvergunning hoeft aan te vragen. Om gebruik te maken van deze regeling moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Regeling internationale handel: wat is het?

Met de Regeling Internationaal handelsverkeer biedt de overheid bedrijven de kans om flexibel buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken. Voorwaarde hierbij is dat het tijdelijk is en het werk niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die in Nederland training krijgen in het werken met nieuwe machines. Of uw werkgevers geven trainingen in het buitenland aan (werknemers van) een klant van uw bedrijf. Meer informatie hierover vindt u ook op wetten.overheid.nl.

naar boven

Hoe werkt de Regeling internationale handel?

Wilt u buitenlandse werknemers naar Nederland laten komen, dan moet UWV hiervoor goedkeuring geven. Voorwaarde is dat het werk niet door een Nederlandse werknemer gedaan kan worden, hierbij houdt UWV rekening met de volgende punten:

  1. Wat is de inhoud van het project?

  2. Wat zijn de taken van de werknemer in het project?

  3. Hoelang duurt het project?

  4. Wat is de waarde van goederen of diensten die geleverd of ontvangen worden?

  5. Om hoeveel werknemers gaat het? 

  6. Wat is de waarde van het project?

Na de aanvraag laat UWV u binnen 5 weken weten of deze akkoord is. Krijgt u de vrijstelling, dan moet u soms nog een verblijfsvergunning of visum regelen:

  • Blijven de buitenlandse werknemers langer dan 3 maanden in Nederland, dan is een verblijfsvergunning nodig. U of de buitenlandse werknemer vraagt de vergunning aan op ind.nl.

  • Is een buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland, dan is soms een visum nodig. Dat hangt af van de nationaliteit van de werknemer. 

naar boven

Aanvraag Regeling internationale handel

U vraagt de regeling aan bij UWV. Als u goedkeuring krijgt voor uw aanvraag dan is dit maximaal 3 jaar geldig. In die periode kunt u voor uw project buitenlandse werknemers naar Nederland laten komen. U hoeft dan alleen nog aan UWV door te geven wie er komt en wat de werknemer bij u gaat doen. Dit doet u via een speciaal meldingsformulier. Blijft een werknemer onverwacht toch langer, dan moet u dit opnieuw doorgeven.

naar boven