Uitzonderingen werkvergunning

 

Werkvergunning uitzonderingen

Als iemand voor u gaat werken die niet uit de EER of Zwitserland komt, dan is er soms geen werkvergunning nodig. Denk aan zelfstandige ondernemers of hoogopgeleide werknemers onder bepaalde voorwaarden. Wel moet u de werknemer soms melden bij UWV. In andere gevallen hoeft u helemaal niets te doen. Hieronder vindt u de belangrijkste situaties waarin u geen werkvergunning hoeft aan te vragen:

Werknemers met aantekening 'arbeid is vrij toegestaan'

  • Dit staat in de verblijfsvergunning of op een sticker in het paspoort.

  • Dit geldt vaak voor een bepaalde periode.

Neem contact op met de IND voor meer informatie over de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’. U vindt de contactgegevens op de website van de IND.

naar boven

Asielzoekers die vrijwilligerswerk doen

Asielzoekers (houders van een Vluchtelingendocument, vroeger W-document) mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen werkvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De volgende voorwaarden gelden:

  • Het werk is meestal onbetaald.

  • Het bedrijf waarvoor de asielzoeker vrijwilligerswerk doet, heeft niet tot doel om winst te maken (b.v. een stichting of vereniging).

  • Het werk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk in buurthuizen of kerken, en wandelen met bejaarden.

Als werkgever vraagt u de vrijwilligersverklaring aan. De verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor één persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Vul hiervoor de aanvraag Verklaring vrijwilligerswerk in op uwv.nl. Heeft u een ontvangstbevestiging van UWV ontvangen? Dan kan de asielzoeker alvast beginnen met vrijwilligerswerk in afwachting van de vrijwilligersverklaring. Hij moet dit werk beëindigen als blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden en daarom geen vrijwilligersverklaring krijgt. 

  • Is het voor u niet mogelijk om het digitale aanvraagformulier te gebruiken, vraag het formulier dan aan via (088) 898 20 70.

  • Op rijksoverheid.nl leest u meer over werken met asielzoekers.

naar boven

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Als de IND een asielaanvraag goedkeurt, krijgt een vluchteling het verblijfsdocument ‘Asiel bepaalde tijd’. Daarop staat dat de asielzoeker mag werken (‘arbeid is vrij toegestaan’) en dat er geen werkvergunning nodig is.

naar boven

Zelfstandig ondernemers

Als zij een verblijfsvergunning ‘arbeid als zelfstandige’ hebben en dan mogen zij alleen het werk doen waarvoor deze vergunning is afgegeven.

naar boven

Werknemers die in het buitenland wonen en soms in Nederland werken

Voorbeelden van werknemers die af en toe kort in Nederland werken, zijn bijvoorbeeld werknemers die komen voor zakelijke besprekingen of muzikanten die komen optreden.

naar boven

Kennismigranten

Kennismigranten zijn hoogopgeleide werknemers die door hun (wetenschappelijke) kennis bijdragen aan de economie. Zij mogen alleen in Nederland werken als ze een geldige verblijfsvergunning hebben. Meer over het in dienst nemen van kennismigranten leest u op ind.nl.

naar boven

Regeling internationale handel

De overheid biedt werkgevers in het internationale bedrijfsleven de kans om flexibel buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken. Voorwaarde hierbij is dat het tijdelijk is en het werk niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die in Nederland training krijgen in het werken met nieuwe machines. Lees meer over de Regeling Internationale handel.

naar boven

Overgeplaatste medewerkers van een internationale onderneming

U hoeft geen werkvergunning aan te vragen, als een buitenlandse werknemer de verblijfsvergunning ‘overplaatsing binnen een onderneming’ heeft. Deze vergunning is in de EU afgesproken en geldt voor trainees, specialisten of leidinggevenden op tenminste HBO-niveau die binnen een internationaal concern tijdelijk worden overgeplaatst. Voor u kunnen de volgende situaties gelden: 

naar boven

Werk dat valt onder een internationale overeenkomst

Met sommige internationale organisaties heeft de overheid of de Europese Unie afgesproken dat een werkvergunning niet nodigis.

naar boven

Grensoverschrijdende dienstverlening

Bent u als dienstverlener gevestigd in Zwitserland of een land binnen de EU/EER? De overheid noemt dit grensoverschrijdende dienstverlening. U hoeft dan geen werkvergunning aan te vragen maar u moet de werknemer wel melden bij UWV. Dit doet u via het formulier:

Vanaf 1 juli 2018 mogen Kroatische burgers zonder werkvergunning werken in Nederland, u hoeft werknemers uit Kroatië niet meer te melden bij UWV.

naar boven

Werknemers via een bedrijf of uitzendbureau

Als u een werknemer inhuurt via een bedrijf of een uitzendbureau, moet dat bedrijf of dat uitzendbureau de vergunning aanvragen. Controleer wel of de werkgever de juiste vergunning heeft gekregen en maak een kopie voor uw administratie.

naar boven

Studenten bouwkunst

Bent u werkgever van een student die aan een academie voor bouwkunst studeert? En moet die voor de opleiding noodzakelijke werkervaring opdoen? U hoeft dan geen werkvergunning aan te vragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De student heeft een arbeidsovereenkomst.

  • De beloning is volgens cao of marktconform.

  • De student werkt maximaal 20 uur per week.

Meld het dienstverband vooraf aan bij UWV en gebruik hiervoor het formulier Melding voor tewerkstelling studenten Academie van Bouwkunst van buiten de EER (doc, 16 kB).

naar boven

Vragen over uitzonderingen?

Vragen over deze uitzonderingen kunt u aan ons stellen via telefoonnummer (088) 898 20 70. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

naar boven