Имам ли нужда от разрешение за да живея и работя в Нидерландия?

    Print 

Имам ли нужда от разрешение за да живея и работя в Нидерландия?

Ако сте гражданин на държава членка на Европейският Съюз ( EС), Европейското Икономическо Пространство ( EИП), или Швейцария, можете да пребивавате, да работите и да търсите работа в Нидерландия. Тогава нямате нужда от разрешение за пребиваване. Вашият валиден паспорт, (или лична карта) от държавата, чиято народност имате, е доказателство за това че вие пребивавате правомерно в Нидерландия и имате право да работите тук. Внимание:  Трябва да имате достатъчно средства за нормално съществуване докато не сте си намерили работа.

Кои държави са член на ЕС/ЕИП?

Ако сте гражданин на една от посочените държави, можете легално да пребивавате, да работите и да търсите работа в Нидерландия.

 • Белгия

 • България

 • Кипър

 • Дания

 • Германия

 • Естония

 • Финландия

 • Франция

 • Гърция

 • Унгария

 • Ирландия

 • Италия

 • Исландия

 • Латвия

 • Лихтенщайн

 • Литва

 • Люксембург

 • Румъния

 • Малта

 • Норвегия

 • Австрия

 • Полша

 • Португалия

 • Словения

 • Словакия

 • Испания

 • Чехия

 • Обединеното кралство

 • Хърватия

 • Швеция

 • Швейцария

naar boven

Имам ли право да работя в Нидерландия, ако не съм от ЕС, ЕИП или Швейцария?

Ако сте с гражданство на държава извън ЕС, ЕИП или Швейцария, то тогава имате право да работите в Нидерландия ако:

имате валидно разрешително за пребиваване, от което става ясно, че имате право да работите в Нидерландия.

Ако нямате разрешително за пребиваване, то тогава вашият работодател трябва да подаде молба за издаване на разрешително за работа за Вас. С разрешително за работа може да работите в Нидерландия.

Ако през последните 5 години ( при турско гражданство 4 години) сте работили с разрешение за пребиваване в друга страна на ЕС, ЕИП или Швейцария и след това сте работили непрекъснато 1 година в Нидерландия (това може да е било при различни работодатели) като за Вас е било издадено разрешително за работа, то тогава за Вас няма нужда повече да се подава молба за разрешително за работа.

naar boven

Как да подам молба за разрешение за пребиваване?

Вие трябва да подадете молба за разрешително за пребиваване в Immigratie- en Naturalisatiedienst (Службата за Имиграция и Нагурализация).

naar boven