Търсене на работа в Нидерландия

    Print 

Търсене на работа в Нидерландия

Желаете ли да работите в Нидерландия? Тогава започнете с търсенето на работа, преди да дойдете в Нидерландия. По- долу даваме различни възможности за търсене на работа в Нидерландия.

Търсене на вакантни работни места чрез UWV и EURES

UWV

В Нидерландия UWV (Институт за социално осигуряване на трудещете се) играе важна роля на трудовия пазар. UWV подпомага по електронен път търсещите работа чрез уебсайта: werk.nl. На werk.nl можете да търсите вакантни работни места:

 • Отидете на търсене на вакантни работни места vacatures zoeken;

 • Попълнете след ‘Trefwoord’ ( Ключова дума) за работата, която търсите.

 • Кликнете върху ‘Zoeken’ (Търсене).

Живеете ли вече в Нидерландия, то тогава можете да публикувате на уебсайта автобиографията си (cv). Как да направите това, прочетете на: Hoe kan UWV mij helpen als ik werk zoek in Nederland? ( Как Институтът за социално осигуряване на трудещете се може да ми помогне, когато търся работа в Нидерландия?

EURES

Чрез EURES също можете да търсите вакантни работни места в Нидерландия. На уебсайта на EURES можете да реагирате на вакантни работни места на нидерландски работодатели. Уебсайтът съществува на 25 европейски езика. Отидете на: www.eures.europa.eu.

naar boven

Гъвкав труд

Да упражняваш труд по гъвкав начин, или 'гъвкав труд' е термин, който се използва за труд при гъвкав трудов договор. В този трудов договор работодателят и работникът са направили договорки за гъвкаво работно време и месторабота, в зависимост от нуждите на работодателя от работна ръка.

Примери за работници извършващи гъвкав труд:

 • Временно наети работници: временно наетият работник е работник, който е на работа към бюро за набиране на персонал за временна заетост и като служител за това бюро се изпраща във фирми, за да извършва там дейности.

 • Сезонни работници: сезонният работник е лице, което извършва работа, която я има само един сезон, например в селското стопанство и в хотелиерството и ресторантьорството.

 • Работници с договор за нула часове заетост: трудов договор между работодател и работник, при които работникът може спонтанно да бъде извикан да извършва работа. Няма гаранция за постоянен или дори минимален брой часове на работа. Нидерландия има много гъвкав трудов пазар.

Над една трета от работниците работят на гъвкава база, от които една четвърт чрез  временен договор или договор за отдаване на персонал за временна заетост. Бюрата за набиране на персонал за временна заетост играят голяма роля при обединяването на търсенето и предлагането. [Видеото] ‘работа в Нидерландия’ показва как в Нидерландия е уреден временният труд.

Натисни тук за по- подробна информация за временния труд в Нидерландия.

naar boven

Интернет

Много работодатели търсят чрез Интернет нови кандидати. Затова Интернет е подходящо средство, когато търсите работа в Нидерландия. Изредихме за Вас различни подходящи уебсайтове.

Общи вакантни работни места

www.monsterboard.nl

www.nationalemediasite.nl

www.jobbingmall.nl

www.vacaturebank.nl

www.vacaturekrant.nl

Специализирани вакантни работни места

www.seasonalwork.nl селско стопанство и овощарство

www.agrojobs.nl аграрен сектор

www.intermediair.nl специализиран в работа за висшисти

www.export.nl внос/износ, транспорт и офшорна индустрия

www.medweb.nl медицински персонал

www.academictransfer.com университетски кадри

www.cadjobs.nl технически чертожници

www.archined.nl архитекти

naar boven

Вакантни работни места във вестници

Ще откриете вакантни работни места в регионалните и държавните нидерландски вестници:

www.telegraaf.nl

www.nrc.nl

www.volkskrant.nl

www.ad.nl

naar boven

Сайтове на социалните мрежи

Използвайте собствената си мрежа от контакти. Да се намери работа чрез личните контакти и социалните медии е обичайно в Нидерландия. Социалната мрежа LinkedIn се използва много за осъществяване на контакт. Като бизнес социална мрежа тя е много подходяща да представите в нея Вашето cv и да разширите своите контакти.

Попитайте познатите си за съвет по въпроса. Тогава те могат да разгледат контактите си какво би било възможно за Вас.

naar boven

Кандидатстване за работа по собствена инициатива

Изпращането на документи за кандидатстване по собствена инициатива е много обичайно в Нидерландия. Дори и когато фирмата в този момент няма вакантни работни места. Ако работодателят в бъдеще търси персонал, то тогава ще имате предимство пред други търсещи работа.

Посочете ясно в писмото си:

 • защо желаете да работите точно в тази фирма;

 • кои са талантите, уменията и професионалният Ви опит;

 • как можете да вложите талантите, уменията и професионалния си опит за дейностите на работодателя;

 • защо сте най- подходящият кандидат за позицията;

 • защо можете да предложите повече от другите кандидати. 

Ако сте натрупали езикови познания или професионален опит в друга страна- членка на ЕС, то това би било предимство за Вас.

naar boven

Изложения за срещи с работодатели

Можете също да посетите изложения за срещи с работодатели, които са с международна ориентация. Понякога там присъстват също и консултанти на EURES с актуални вакантни работни места от Нидерландия. Чрез дигиталните трудови борси можете да кандидатствате, без за тази цел да трябва да напускате дома си. Така online можете да разглеждате презентации на работодатели и целенасочено да кандидатствате за вакантни работни места в Нидерландия.

Отидете на Evenementenkalender на уебсайта на EURES.

naar boven