UWV може да Ви помогне, ако желаете да работите в Нидерландия

    Print 

UWV може да Ви помогне, ако желаете да работите в Нидерландия

UWV е Осигурителна Агенция  на трудещите се в Нидерландия. По-надолу ще прочетете как тази Агенция (UWV) може да ви помогне  при търсене на работа в Нидерландия, как можете да се регистрирате като търсещ работа в Нидерландия и какво трябва да направите ако получавате месечна социална помощ от чужбина, или ако искате да подадете молба за месечна социална помощ в Нидерландия.

Търсене на вакантни работни места на: werk.nl

Ако още не живеете в Нидерландия? Тогава можете да търсите вакантни работни места на: www.werk.nl, уебсайта на Института за социално осигуряване на трудещите се (UWV). Разгледайте също и другите уебсайтове и начините, които (UWV) препоръчва за търсене на работа в Нидерландия werk te zoeken in Nederland.

naar boven

Публикуване на автобиография (cv) на: werk.nl

Ако вече живеете в Нидерландия и сте регистрирани в някоя община, то тогава по електронен път можете да използвате предоставянето на услуги от Института за социално осигуряване на трудещите се (UWV). На: werk.nl можете да се регистрирате във Ваша лична Трудова папка (Werkmap). Във Вашата Трудова папка можете:

 • да публикувате вашето cv на: werk.nl, с това вие се регистрирате официално като търсещ работа в Нидерландия

 • да търсите работа и да реагирате директно на предложенията

 • да разглеждате вакантните работни места, които са открити към вашето cv

Как да се регистрирам в моята Трудова папка?

Aко желаете да се регистрирате във Вашата Трудова папка, Ви е необходим DigiD. Прочетете Как да заявя DigiD? за разяснение за това как да заявите DigiD. Ако имате DigiD? Тогава можете да се регистрирате във Вашата Трудова папка така:

 1. Кликнете горе вдясно на този екран върху черното поле с ‘Log in met DigiD’.

 2. Попълнете след ‘Gebruikersnaam’ Вашото потребителско име.

 3. Попълнете след ‘Wachtwoord’ Вашата парола.

 4. Кликнете върху бутона ‘Inloggen’, за да се регистрирате.

naar boven

Представи твоята автобиография на страницата на EURES

Тази възможност се препоръчва най-вече, когато искаш да работиш в Нидерландия, но все още живееш в друга страна. EURES (EURopean Employment Services) е мрежа, в която Институтът за социално осигуряване на трудещите се (UWV) си сътрудничи с други трудови бюра, синдикати и организации на работодатели в рамките на цяла Европа (ЕС, ЕИП и Швейцария). EURES се координира от Европейската Комисия.

Чрез уебсайта на EURES www.eures.europa.eu можете:

 • в ‘Mijn EURES’ да съставите автобиографията си (cv) и да я предоставите на регистрирани работодатели и на консултантите на EURES, които помагат на работодателите да намерят подходящите кандидати.

 • да намерите информация за живота и работата Нидерландия.

 • да реагирате на вакантните работни места в Нидерландия.

 • да потърсите контакт с някой консултант на EURES adviser, ако имате въпроси за живота и работата в Нидерландия:

 • Да потърсите контакт с други мрежи за съвет и информация, ако желаете да работите в Нидерландия: ec.europa.eu/contact-points/index.jsp.

EURES може да се следи чрез Facebook и Twitter.

За младите хора EURES разработи online game за опознаване на възможностите в Европа.

naar boven

Регистрация като търсещ работа в Нидерландия

Ако искате да работите в Нидерландия, от вас се очаква сам да си търсите работа. Ако искате официално да се регистрирате като търсещ работа в Нидерландия, е достатъчно да поместите своята автобиография (CV) на Интернет страницата werk.nl. С това нараства шансът ви да си намерите работа. Не сте длъжен да се регистрирате, освен ако инстанцията, от която получавате месечна социална помощ не изисква това от вас. l. С това нараства шансът ви да си намерите работа. Не сте длъжен да се регистрирате, освен ако инстанцията, от която получавате месечна социална помощ не изисква това от вас.

naar boven

Регистрация към Осигурителна Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV) ако получавате парично обезщетение за безработен от чужбина (PD U2)

Получавате ли в момента парично обезщетение за безработен в чужбина? Пребивавате ли в Нидерландия като търсещ работа тук? Тогава трябва да се регистрирате в Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV) като търсещ работа, така че Агенцията (UWV) да предаде на инстанцията която осигурява вашата месечна социална помощ, че търсите работа в Нидерландия. Можете да направите тази регистрация в едно от териториалните поделения на Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV). Обадете се предварително за да си уговорите среща.

 • Телефонният номер на Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV) когато се обаждате от чужбина е: 0031 88 898 20 01. 

Когато отидете на среща в Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV) вземете със себе си:

 • Вашият Единен Граждански Номер  (ЕГН) -  (BSN).

 • Вашият формуляр „PD U2”. Този формуляр ще поискате от инстанцията от която получавате месечна социална помощ. Този формуляр е необходим на Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV), за да може тя да предаде на инстанцията която осигурява вашата месечна социална помощ, че вие търсите работа в Нидерландия. Ако още не сте получили формуляра от инстанцията която осигурява вашата месечна социална помощ преди срещата ви в Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV), можете да го изпратите по-късно по пощата.

naar boven

Молба за получаване на парично обезпечение за безработни ако сте работили в Нидерландия

Ако сте работили в Нидерландия и в момента сте безработен, тогава вероятно имате право на Холандско парично обезщетение за безработни , което в Нидерландия се нарича WW- обезщетение. На Интернет страницата uwv.nl ще прочетете кога имате право на такова парично обезщетение за безработни (обяснението е на холандски език).

На Интернет страницата werk.nl  можете да получите формуляр за парично обезщетение за безработни (WW-обезщетение) . За тази цел имате нужда от Персонален Идентификационен Код  (ПИК )-( DigiD). Този формуляр е на холандски език.

naar boven

Имате ли нужда от помощ при подаване на молба за получаване на парично обезщетение за безработни?

Ако не можете да се снабдите с  ПИК (DigiD), или не разбирате формуляра на холандски език, можете да си уговорите лична среща в Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV), за да подадете там молба за парично обезщетение за безработни. За тази цел се обадете на Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV):

 • Телефонният номер на Осигурителната Агенция  на трудещите се в Нидерландия (UWV) когато се обаждате от чужбина е: 0031 88 898 20 01 от понеделник до петък включително от 8:00 до 17:00 ч.

naar boven

Как да заявя издаването на DigiD?

DigiD означава Дигитална Идентичност и се състои от потребителско име и парола, които Вие сами избирате. С него удостоверявате самоличността си на уебсайтове на властите на Нидерландия, като на уебсайте: werk.nl.

Вие можете да заявите Вашия DigiD на уебсайта: www.digid.nl. За тази цел Ви е необходим граждански регистрационен номер (BSN). Ако нямате такъв, то тогава прочетете: как да заявя издаването на BSN (как да заявя издаването на BSN)?

Ако сте заявили DigiD, ще получите писмо, за да активирате Вашия DigiD.

naar boven

Как да заявя издаването на BSN?

Вашият граждански регистрационен номер (BSN – Burger Servicenummer) е уникален личен номер. Ще получите този номер след като се регистрирате в Общинския регистър на личните данни (GBA) в мястото, където живеете. За тази цел Ви е необходима валидна лична карта.

Ако (все още) не живеете официално в Нидерландия, то тогава се регистрирайте в някоя от тези общини (pdf, 14 kB).

naar boven