Gegevens inzien

Gegevens inzien

Instanties zoals uw gemeente, de Basisregistratie personen (BRP) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) registreren uw gegevens. UWV wisselt gegevens uit met deze instanties. Vraagt u een uitkering aan op werk.nl, dan worden de gegevens die bij UWV bekend zijn alvast ingevuld in het digitale formulier.

Bekijk uw gegevens:

Log in met DigiD om te zien welke gegevens van u bij ons bekend zijn:

Gegevens inzien

Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan op de website van DigiD.