Transitievergoeding

  Print 

Transitievergoeding krijgen

Als u wordt ontslagen, dan krijgt u een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat uw dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoedinghangt af van uw salaris en de duur van uw dienstverband. In een aantal situaties krijgt u geen of niet de hele transitievergoeding.

Wat is de transitievergoeding?

Bij ontslag (of als uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt), krijgt u een transitievergoeding (ontslagvergoeding). U kunt de transitievergoeding gebruiken voor een opleiding, om zo makkelijker een andere baan te vinden. Een voorwaarde voor de transitievergoeding is wel dat u minimaal 2 jaar in dienst was.

naar boven

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) hangt af van uw salaris en de duur van uw dienstverband. De vergoeding is maximaal € 77.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat hoger is.

Duur dienstverband

U berekent de duur van dienstverband als volgt:

 • U gaat uit van hele periodes van 6 maanden dienstverband. Was u bijvoorbeeld 9 jaar en 11 maanden in dienst, dan berekent u de transitievergoeding dus over 9 jaren en 6 maanden (in totaal 19 hele periodes van 6 maanden).

 • Over de eerste 10 jaar van het dienstverband krijgt u 1/6 maandsalaris per 6 maanden. Daarna krijgt u 1/4 maandsalaris per 6 maanden. Bent u 50 jaar of ouder en minimaal 10 jaar in dienst? Dan krijgt u een 1/2 maandsalaris voor elke periode van 6 maanden nadat u 50 jaar bent geworden.

Berekening maandsalaris

Voor de berekening van de transitievergoeding gaat u uit van het (bruto) maandsalaris. Daarbij horen de volgende onderdelen:

 • vakantiegeld

 • eindejaarsuitkering

 • eventuele bonussen

 • ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen van de laatste 12 maanden

U kunt de transitievergoeding zelf berekenen op werknemer.mijnwerkenzekerheid.nl.

naar boven

Geen transitievergoeding

U krijgt geen transitievergoeding als u korter dan 2 jaar in dienst was. Er zijn daarnaast nog een aantal situaties waarin u geen of niet de complete transitievergoeding (ontslagvergoeding) krijgt:

 • U neemt zelf ontslag.

 • Het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. U mag dan zelf bepalen welke afspraken u met uw werkgever maakt over een vergoeding.

 • U krijgt ontslag omdat u ernstig verwijtbaar handelt. U pleegt bijvoorbeeld diefstal of fraude.

 • U krijgt ontslag omdat u AOW krijgt of met pensioen gaat.

 • In de cao staat een vergelijkbare andere regeling.

Heeft u wel recht op een transitievergoeding, maar betaalt uw werkgever niet of niet alles? Dan kunt u daarvoor de rechter inschakelen. Om uw recht op de transitievergoeding te houden, moet u dit wel binnen 3 maanden na uw ontslag doen.

naar boven

Uw werkgever heeft minder dan 25 werknemers

Als u werkt bij een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst, geldt in sommige gevallen een speciale regeling: de ‘tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding’. Deze regeling gaat ervan uit dat u na 1 mei 2013 in dienst bent gekomen. Hierdoor krijgt u niet de hele transitievergoeding. Dit geldt alleen bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen vanwege de slechte financiële situatie van uw werkgever.

naar boven