Over UWV

Over UWV

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij verzorgen in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. Ook biedt UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. UWV wil, samen met onze partners, verschil maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we voor inkomen.

UWV online

Online biedt UWV dienstverlening op werk.nl en uwv.nl.

Wilt u meer weten over UWV?

Op www.uwv.nl leest u meer over UWV: over de organisatie, onze visie, taken en over werken bij UWV.