Woordenlijst

  Print 

Woordenlijst

Bekijk deze woordenlijst voor een uitleg van de begrippen en afkortingen op werk.nl.

A

Adviseur werk

Iemand die u begeleidt bij het vinden van een geschikte baan.

Afvloeiingsregeling

Afspraken tussen een werkgever en een werknemer over een vergoeding bij het vertrek van een werknemer omdat er minder personeel nodig is.

Arbeidsmarktarrangement

Een regeling voor mensen die moeilijk werk vinden. De regeling helpt deze mensen bij het vinden van werk.

naar boven

B

Banenmarkt

Een activiteit waar werkzoekenden vacatures en werkgevers kandidaten kunnen vinden.

Beding

Afspraak die na onderhandelingen in een schriftelijke overeenkomst is opgenomen.

Beginsel

Een overtuiging of regel waarnaar u altijd handelt.

Beleid

De manier waarop u belangrijke zaken regelt.

Beroep (in beroep gaan)

Naar een hogere rechter gaan als de rechter oordeelt dat u schuldig bent.

Beroepenvinder

Dienst op werk.nl waarmee u kunt ontdekken welke beroepen passen bij wat u goed kunt.

naar boven

C

Cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

Een schriftelijke afspraak tussen een groep werkgevers en een groep werknemers. Hierin zijn arbeidsvoorwaarden vastgelegd over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Competentie

Wat u goed moet kunnen om in een bepaald beroep te kunnen werken.

Competentietest

Een test om te kijken wat uw sterke en zwakke punten zijn. De test laat zien waar u goed in bent en waar u zich nog verder in kunt ontwikkelen.

Criterium

De afgesproken norm bij het beoordelen of toetsen van iets.

Curator

Iemand die door de rechtbank is aangesteld om de zaken te regelen voor een persoon die dat zelf niet meer kan of mag. Bijvoorbeeld iemand die failliet of geestelijk in de war is.

Curriculum vitae

Zie: cv

CV

Als u gaat solliciteren dan heeft u een cv (curriculum vitae) nodig. In uw cv zet u uw persoonlijke gegevens, werkervaring, opleidingen en dingen waar u goed in bent. Zo kan een werkgever zien of u geschikt bent voor een functie.

naar boven

D

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Diplomawaardering

Vergelijking van het niveau van de opleiding van een buitenlands diploma met het niveau van dezelfde soort opleiding in Nederland.

Disclaimer

Een mededeling waarmee een organisatie aangeeft dat ze niet verantwoordelijk is voor de risico’s die een klant loopt bij het gebruik van bepaalde diensten of producten van die organisatie.

Diversiteitsbeleid

Een organisatie met een diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in geslacht, leeftijd en afkomst van haar personeel.  Het doel is om de kennis en mogelijkheden van personeel zo goed mogelijk te benutten.

naar boven

E

EER

Een akkoord tussen de landen van de Europese Economische Ruimte en de Europese Vrijhandelassociatie zodat er vrij verkeer is tussen personen, goederen, diensten en kapitaal uit die landen.

E-mailservice

De mogelijkheid om per e-mail  passende vacatures toegestuurd te krijgen die op werk.nl staan.

Ervaringscertificaat

Zie: EVC

Ervaringsprofiel

Zie: EVP

Europass cv

Het Europass cv is een curriculum vitae dat u kunt gebruiken als u in Europa wilt solliciteren.

Europese Economische Ruimte

Zie: EER

EVC

Een Ervaringscertificaat (EVC) is een overzicht van wat u weet en kunt. Het is een bewijs van uw kennis en kwaliteiten.

EVP

Een Ervaringsprofiel (EVP) laat zien welke kwaliteiten u heeft.

naar boven

F

Functie-eisen

De opleidingen, kwaliteiten en talenten die u moet hebben om de functie goed te kunnen doen.

naar boven

G

GBA

De gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bevat persoonlijke informatie van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft.

naar boven

H

Herintreder

Iemand die een tijd geen betaald werk heeft gehad en weer wil gaan werken.

naar boven

I

Inburgeren

Inburgeren wil zeggen dat iedere buitenlander die in Nederland wil komen wonen en werken ervoor zorgt dat hij:

  • Nederlands kan spreken, schrijven en lezen.

  • Nederlands kan verstaan en begrijpen wat er gezegd wordt.

  • weet hoe we in Nederland met elkaar samenleven.

IOAW

Als uw inkomen na afloop van de WW erg laag wordt, kunt u misschien gebruikmaken van de inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De IOAW-uitkering vult uw inkomen dan aan tot de hoogte van een bijstandsuitkering. Deze uitkering krijgt u niet van UWV maar van de gemeente.

IVA-uitkering

Uitkering voor mensen die door ziekte of een handicap helemaal niet meer kunnen werken en dat waarschijnlijk ook nooit meer kunnen.

naar boven

K

Kantongerecht

Een kantonrechter is de laagste rechter in Nederland. Deze behandelt eenvoudige zaken en zaken die gaan over werk en ontslag.

naar boven

L

Leerbaan

Een leerbaan bestaat uit een deel werk en een deel opleiding.

Lidstaat

Een lidstaat is een land dat lid is van de Europese Unie.

naar boven

M

Mediation

Bij een verschil van mening tussen werkgever en werknemer helpen bij het komen tot een oplossing.

naar boven

N

Netwerkcontacten

De personen met wie u contact heeft en samen uw netwerk vormen.

naar boven

O

Ontbinden

Eindigen

naar boven

P

Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). Op uwv.nl leest u meer over de Participatiewet.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee iemand zelf zorg kan kopen. U kunt een PGB aanvragen bij uw gemeente.

Proeftijd

Een periode waarin een nieuwe werknemer kan kijken of de baan bevalt en waarin de werkgever kan kijken of de werknemer bevalt. Een proefperiode mag maximaal 2 maanden duren. In deze maanden mogen beiden het contract per direct opzeggen.

naar boven

R

Referentienummer

Het nummer van een vacature op werk.nl. Meestal bestaat het nummer uit 6 cijfers.

Re-integratiebedrijf

Een re-integratiebedrijf helpt een ziek of gehandicapt geraakte werknemer om aan het werk te komen.

Re-integratietraject

Werkgever en werknemer werken tijdens het re-integratietraject samen aan de terugkeer naar werk. Deze terugkeer is nodig wanneer de werknemer ziek of gehandicapt is geraakt.

naar boven

S

Scholingsbonus

Een regeling die per 1 januari 2011 niet meer bestaat. Deze tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was bedoeld voor werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures.

naar boven

T

Tewerkstellingsvergunning

Een vergunning om een buitenlandse werknemer van buiten de EER in dienst te nemen.

naar boven

V

Vacaturekenmerk

Omschrijving die een organisatie heeft gegeven aan een vacature.

Voorkeurvacature

Een vacature voor mensen die een leerbaan zoeken of die moeilijker aan een baan komen door bijvoorbeeld een beperking.

naar boven

W

Werktijdverkorting (wvt)

Een regeling die tot 21 maart 2009 geldig was. Met deze regeling mocht het aantal uren dat werknemers werkten, verminderd worden als er (tijdelijk) minder werk was. Dit was alleen mogelijk in bijzondere situaties, zoals de kredietcrisis. Met een vergunning konden werkgevers een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor hun werknemers aanvragen.

WGA-uitkering

De WGA-uitkering is een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn maar uitzicht op herstel hebben.

WIA-uitkering

De Wet voor werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een werknemer heeft recht op een WIA-uitkering als hij voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is.

WW-aanvraag

Een aanvraag voor een uitkering wanneer u werkeloos bent geworden.

WW-uitkering

Een uitkering waar u recht op kunt hebben als u werkloos bent geworden. Hoeveel u krijgt en hoe lang u de uitkering krijgt is onder andere afhankelijk van hoe lang u gewerkt heeft.

WWB

WWB staat voor wet werk en bijstand. Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

naar boven

Z

Ziekteverzuimprotocol

De regels van de werkgever waaraan een werknemer zich moet houden als hij ziek wordt.

Zoekcriteria

De omschrijving(en) waarmee u een vacature wilt zoeken in de vacaturebank van werk.nl.

naar boven