Handleiding: WW-uitkering aanvragen

  Print 

Handleiding: WW-uitkering aanvragen

U vraagt een WW-uitkering aan op werk.nl via een digitaal formulier.

WW-uitkering aanvragen op werk.nl

Op de pagina Uitkering aanvragen vraagt u via een digitaal formulier een WW-uitkering aan. Doorloop alle stappen op deze pagina.

Verzamel voor het invullen van uw aanvraag de volgende gegevens:

  1. Uw burgerservicenummer (BSN)

  2. Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl.

  3. Gegevens over:

    • uw laatste werkgever of uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte

    • de begindatum en einddatum van dit dienstverband

    • uw huidige inkomensgegevens (arbeid uit loondienst, belastingteruggave, alimentatie)

Vervolg aanvraag WW-uitkering

Nadat u het digitale formulier helemaal heeft ingevuld en verstuurd, krijgt u van UWV een e-mail met een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Beslissing over uw WW-aanvraag

Als wij uw WW-aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 4 weken na de eerste dag van uw werkloosheid een beslissing van ons. Wij laten u dan weten of u recht heeft op een WW-uitkering. Kunnen wij niet binnen 4 weken beslissen, bijvoorbeeld omdat uw aanvraag niet compleet is? Dan nemen wij contact met u op.

Vraagt u na uw eerste werkloosheidsdag de WW-uitkering aan? Houd dan ook rekening met een beslistermijn van minimaal 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Vanaf de eerstvolgende werkdag nadat u een WW-uitkering heeft aangevraagd, kunt u de status van uw WW-aanvraag volgen via Mijn UWV op uwv.nl. Daar ziet u wanneer u een beslissing ontvangt.