Privacy

  Print 

Privacyverklaring

Algemeen

UWV zet zich in om uw persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. In deze privacyverklaring leest u hoe UWV omgaat met uw gegevens op werk.nl.

Doel werk.nl

Werk.nl is een website van UWV die werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact brengt via een cv- en vacaturebank. Werk.nl biedt ook de mogelijkheid bepaalde uitkeringen aan te vragen. En de mogelijkheid om te communiceren met UWV via de Werkmap en de eigen sollicitatieactiviteiten in de Werkmap te registreren.

Werk.nl bevat een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt. Dit deel is vrij toegankelijk.

Wet bescherming persoonsgegevens

UWV zet zich in om uw persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. De verwerking via werk.nl maakt deel uit van UWV om te bemiddelen bij arbeid en vindt plaats volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

UWV gebruikt voor werk.nl cookies. Dat zijn kleine bestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze site bezoekt. Wanneer u werk.nl daarna weer bezoekt met hetzelfde apparaat, kunnen wij u herkennen.

UWV gebruikt tracking cookies om het gebruik van onze site te analyseren. Zo maken we de site beter en gebruiksvriendelijker. Deze cookies verzamelen geen gegevens over het persoonlijk gebruik van uw computer. U kunt cookies altijd weer verwijderen. Meer informatie over de verschillende cookies leest u op de pagina Cookies.

In verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet heeft UWV uw toestemming nodig om bepaalde cookies op uw computer te mogen plaatsen.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Om onze taken uit te voeren hebben wij uw persoonsgegevens nodig. We hebben per taak precies vastgelegd met welk doel bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt ervan op aan dat wij alleen gegevens verwerken die in uw specifieke geval voor onze taken noodzakelijk zijn.

UWV mag uw gegevens gebruiken voor onderzoek, bijvoorbeeld voor arbeidsmarktonderzoek of onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening. Soms wordt dit uitbesteed aan onderzoeksbureaus. Het bureau mag de verstrekte gegevens slechts gebruiken voor dat onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn anoniem.

Partners/Derden

UWV kan niet garanderen dat partners of derden die op werk.nl worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. UWV is daarvoor niet verantwoordelijk.

Gebruik cv- en vacaturebank

Gegevensverstrekking

Om voor werkzoekenden vacatures te vinden, is het invoeren van een cv met persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden vergeleken met de functie-eisen in vacatures. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt zo nauwkeurig mogelijk gezocht naar een vacature.  

Als u een uitkering ontvangt van UWV of heeft aangevraagd bij UWV bent u verplicht uw cv op werk.nl te plaatsen. Daarbij heeft u de keuze om uw cv met of zonder persoonlijke gegevens te tonen. U bepaalt dus zelf in welke mate uw persoonsgegevens via werk.nl aan derden bekend worden gemaakt.

Cv zonder persoonlijke gegevens

Bij een cv zonder persoonlijke gegevens wordt uw cv door UWV automatisch getoond zonder uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw laatste werkgever en de gewenste werklocatie/postcode. Heeft u via uw cv aangegeven dat de werkgever u kan bellen? Dan is uw telefoonnummer wel duidelijk zichtbaar voor de werkgever.

Let op: zet bovengenoemde persoonlijke gegevens niet per ongeluk in een vrij tekstveld in uw cv. Een vrij tekstveld wordt namelijk wel in een cv zonder persoonlijke gegevens getoond.

Uw cv zonder persoonlijke gegevens is alleen zichtbaar voor op werk.nl ingelogde werkgevers. Als geïnteresseerde werkgevers contact met u willen opnemen, dan zal dat gebeuren zonder dat de werkgever uw e-mailadres ziet. Als u zelf via werk.nl reageert op een vacature, geeft u aan hoe de werkgever contact met u kan opnemen en vult u uw adres, telefoonnummer of e-mailadres in.

Cv met persoonlijke gegevens

Bij een cv met persoonlijke gegevens wordt uw cv met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw laatste werkgever en de gewenste werklocatie/postcode getoond op werk.nl. Deze gegevens worden echter alleen zichtbaar voor op werk.nl ingelogde werkgevers. Werkgevers kunnen dan direct contact met u opnemen.

Ter bescherming van uw privacy

Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen over uw:

 • burgerservicenummer (BSN)

 • raciale of etnische afkomst

 • politieke opvattingen

 • filosofische of religieuze opvattingen

 • lidmaatschap van een vakbond of politieke partij

 • lichamelijke of geestelijke gezondheid

 • seksuele leven

 • strafblad of gerechtelijke procedures

Toegang tot cv's

Werkgevers melden zich eerst aan als nieuwe gebruiker op werk.nl. De werkgever vraagt met zijn fiscaal nummer een activeringscode aan. Dit is nodig omdat UWV de identiteit van de werkgever wil controleren voordat hij toegang krijgt tot de cv's op werk.nl. Nadat de werkgever is aangemeld als nieuwe gebruiker, kan hij met de activeringscode inloggen. Na inloggen kan de werkgever zoeken naar en reageren op cv's. De werkgever hoeft niet eerst een vacature te plaatsen.

De werkgever kan de voor zijn vacature geschikte kandidaten met een cv met persoonlijke gegevens zelf benaderen via de daarin vermelde contactgegevens van de werkzoekende. Met de geschikte kandidaten die een cv zonder persoonlijke gegevens hebben, kan de werkgever contact opnemen via een versleuteld e-mailadres. De eigenaar van het cv zonder persoonlijke gegevens ontvangt deze e-mail rechtstreeks op zijn eigen mailadres.

Wet bescherming persoonsgegevens en EURES

Op basis van een Europese verordening zijn alle vacatures op werk.nl ook zichtbaar op de website van EURES. Voor deze publicatie wordt door de Europese Commissie voor alle vacatures uit de verschillende lidstaten een zelfde format gebruikt.

Als u reageert op vacatures die via de EURES-website worden aangeboden, dan zijn de privacyverklaring en de specifieke voorwaarden van EURES van toepassing.

Gebruik Werkmap

Als u een uitkering ontvangt van of heeft aangevraagd bij UWV maakt u gebruik van de Werkmap. De Werkmap is onder andere bedoeld om te communiceren met UWV over de sollicitatieactiviteiten die u verricht.

Als u inlogt op uw persoonlijke Werkmap, kunt u onder andere:

 • uw cv plaatsen op werk.nl

 • vacatures zoeken en direct reageren

 • vacatures bekijken die bij uw zoekopdracht zijn gevonden

 • een agenda bijhouden

 • contactpersonen bijhouden

Werkmap strikt persoonlijk

De Werkmap is alleen toegankelijk voor u en niet voor UWV of anderen.

Wijzigen en verwijderen gegevens in de Werkmap

In de Werkmap kunt u uw eigen gegevens wijzigen en uw keuze voor een cv met of zonder persoonlijke gegevens veranderen. Zolang u een uitkering ontvangt van UWV kunt u uw cv niet van werk.nl verwijderen.

Ontvangt u geen uitkering van UWV, dan heeft uw cv in de Werkmap een vervaldatum. U kunt deze datum verlengen. Doet u dat niet? Dan wordt het cv automatisch verwijderd. U kunt het cv ook zelf verwijderen.

Contact

Voor al uw vragen over werk.nl en het privacybeleid van UWV kunt u contact met ons opnemen:

Klachten

Bij klachten over de dienstverlening van UWV, waaronder ook werk.nl wordt aangemerkt, kunt u een klacht indienen via uwv.nl:

Datum laatste wijziging: 2 september 2016