Overzicht persoonsgegevens die UWV verwerkt

  Print 

Overzicht persoonsgegevens die UWV verwerkt

Hieronder ziet u de meestvoorkomende situaties waarin we persoonsgegevens verzamelen. Per situatie ziet u de persoonsgegevens die we dan kunnen verzamelen, en de organisaties waarmee we deze persoonsgegevens kunnen delen. Dit is een algemeen overzicht. U kunt hier dus niet zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

Aanvragen uitkering

U vraagt een uitkering aan of krijgt een uitkering omdat u werkloos, ziek, arbeidsongeschikt of zwanger bent. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het werk dat u heeft gedaan

 • het loon dat u heeft gehad

 • de uitkering die u krijgt, de hoogte hiervan en de periode dat u hier recht op heeft

 • of u zich houdt aan de plichten die horen bij uw uitkering, zoals uw sollicitatieplicht

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • de Inspectie SZW

 • uw (ex-)werkgever (als u bij de overheid of in het onderwijs heeft gewerkt)

 • uw (ex-)werkgever (als hij eigenrisicodrager is)

 • Europese samenwerkingspartners (als u in het buitenenland heeft gewerkt)

 • het Participatiefonds (als u in het onderwijs heeft gewerkt)

naar boven

Aanvragen bijstandsuitkering

U vraagt een bijstandsuitkering aan (Participatiewet) of een IOAW-uitkering aan. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het werk dat u heeft gedaan

 • het loon dat u heeft gehad

 • de uitkering die u heeft gehad 

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met: 

 • uw gemeente

naar boven

Beoordeling door arts of arbeidsdeskundige

De arts van UWV beoordeelt uw gezondheid en/of de arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u nog kunt doen en wat u kunt verdienen. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • het werk dat u heeft gedaan

 • uw gezondheid

 • het oordeel van onze arts en/of arbeidsdeskundige 

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

naar boven

Begeleiding bij afspraken

U bent een begeleider, (professioneel) gemachtigde of bewindvoerder en begeleidt iemand, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering of voorziening aanvraagt, naar een afspraak bij UWV. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam en adres

naar boven

Ondersteuning bij het vinden van werk

U krijgt ondersteuning bij het vinden van werk. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het werk dat u heeft gedaan

 • de opleidingen die u heeft gevolgd

 • de wensen die u heeft als het gaat om uw nieuwe baan, zoals type werkzaamheden, aantal werkdagen en salaris

 • re-integratieactiviteiten die u doet

 • voorzieningen die u eventueel nodig heeft om te kunnen werken 

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • uw gemeente

 • de sociale werkvoorziening

 • EURES (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven)

naar boven

Ontslag en tewerkstellingsvergunning

Uw werkgever dient een ontslagaanvraag bij UWV in of een werkgever vraagt een tewerkstellingsvergunning aan. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het werk dat u heeft gedaan

 • de voorwaarden voor het werk dat u doet

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

naar boven

Overnemen loonbetaling bij faillissement

UWV betaalt uw loon in plaats van uw werkgever vanwege een faillissement. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het loon dat u heeft gehad

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • uw pensioenuitvoerder

 • curatoren

naar boven

WW-uitkering wegens werktijdverkorting

U krijgt een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting. Uw werkgever heeft dan door bijzondere omstandigheden tijdelijk geen werk voor u. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • het loon dat u heeft gehad

 • de uitkering die u krijgt, de hoogte hiervan en de periode dat u hier recht op heeft

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • de Inspectie SZW

naar boven

Klacht, bezwaar of schadeclaim 

U dient een klacht of schadeclaim bij UWV in of maakt bezwaar. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over: 

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • de uitkering die u krijgt, de hoogte hiervan en de periode dat u hier recht op heeft

 • of u zich houdt aan de plichten die horen bij uw uitkering, zoals uw sollicitatieplicht

 • of u een boete en/of tijdelijk minder uitkering heeft gehad 

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met: 

 • rechterlijke instanties (als u in beroep gaat)

 • uw rechtshulpverlener

naar boven

Controle door UWV 

UWV onderzoekt of u zich houdt aan de plichten die bij een uitkering horen. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • uzelf, zoals uw geslacht en leeftijd

 • kenteken, IP-adres, bankgegevens

 • informatie die over u op internet te vinden is

 • de uitkering die u krijgt, de hoogte hiervan en de periode dat u hier recht op heeft

 • of u een boete en/of tijdelijk minder uitkering heeft gehad

Afhankelijk van wat we constateren tijdens ons onderzoek, mogen we deze persoonsgegevens delen met: 

naar boven

Afgifte van verklaringen

UWV geeft een verklaring over u af. Het gaat om alle verklaringen die UWV kan afgeven. Voorbeelden zijn de Indicatie Banenafspraak of het deskundigenoordeel. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • de inhoud van de verklaring 

Wij mogen deze persoonsgegevens delen met:

 • uw gemeente

 • uw werkgever

naar boven

Contact met andere organisaties 

UWV moet ook gegevens delen met andere organisaties als zij deze nodig hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. In deze situatie kunnen wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken die gaan over:

 • uw identiteit, zoals uw naam, burgerservicenummer en adres

 • het werk dat u heeft gedaan

 • het loon dat u heeft gehad

 • de hoogte van de uitkering die u heeft gehad 

Op basis van wat in de wet- en regelgeving is vastgelegd mogen wij deze persoonsgegevens delen met:

naar boven