Pensioen

  Print 

Pensioen

Iedereen in Nederland krijgt een AOW-uitkering als hij de AOW-leeftijd krijgt. Daarnaast kunt u via uw werkgever sparen voor uw pensioen. Als u bij een andere werkgever in dienst komt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. Door deze waardeoverdracht kunt u een pensioenbreuk voorkomen.

AOW

Als u met pensioen gaat, heeft u ook een inkomen nodig. Iedereen die in Nederland woont en werkt, bouwt daarom automatisch een AOW-uitkering op (uitkering volgens de Algemene ouderdomswet). U krijgt de AOW-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt. De overheid bepaalt de AOW-leeftijd en de hoogte van uw uitkering.

Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank en op uwv.nl.

naar boven

Pensioen

Als aanvulling op uw AOW-uitkering kunt u via uw werkgever voor uw pensioen sparen. Uw werkgever is niet wettelijk verplicht om u dit aan te bieden. U maakt hierover samen afspraken in uw arbeidsovereenkomst. Werkt u in een bedrijfstak waar een verplichte pensioenregeling geldt, dan is uw werkgever wel verplicht om u deze aan te bieden.

Uw werkgever kan op de volgende manieren een pensioenregeling aanbieden:

  • Uw werkgever brengt de pensioenregeling onder bij de (verplichte) regeling van de bedrijfstak.

  • Uw werkgever brengt de pensioenregeling onder bij een verzekeringsmaatschappij.

  • U sluit zelf een pensioenverzekering af bij een verzekeringsmaatschappij.

Als u bij een verzekeringsmaatschappij een pensioenverzekering afsluit, kunt u op verschillende manieren voor uw pensioen sparen:

  • Sparen, beleggen of vermogen opbouwen in bijvoorbeeld de eigen woning.

  • Een pensioenvoorziening afsluiten, zoals een lijfrenteverzekering of een koopsompolis.

Pensioenregelingen

Er zijn verschillende soorten pensioenregelingen. De ene regeling gaat bijvoorbeeld uit van het gemiddelde loon en de andere regeling neemt uw laatste loon als basis. Op rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van verschillende pensioenregelingen.

naar boven

Pensioenbreuk

Als u van baan verandert, kunt u een pensioenbreuk krijgen. Hierdoor groeit uw pensioen niet mee met uw loon en met prijsstijgingen. Dat betekent dat u uiteindelijk minder pensioen krijgt.

Oorzaken voor een pensioenbreuk zijn bijvoorbeeld:

  • De nieuwe pensioenregeling wordt op een andere manier berekend dan de vorige regeling.

  • U bent werkloos geweest.

  • Het oude pensioen wordt niet geïndexeerd, dat wil zeggen dat loon- en prijsstijgingen niet worden meegenomen.

U kunt een pensioenbreuk voorkomen door de waarde van uw pensioen mee te nemen naar de nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht .

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u wat uw pensioen is en en welke gebeurtenissen gevolgen hebben voor uw pensioen. 

naar boven

Waardeoverdracht

Bij waardeoverdracht neemt u het opgebouwde pensioen mee naar de nieuwe pensioenregeling. U kunt dit bij uw vorige pensioenregeling aanvragen wanneer u wilt. Het totale pensioen valt dan onder de nieuwe pensioenregeling. Waardeoverdracht is niet verplicht en ook niet altijd gunstig voor u. Daarom is het verstandig dat u bij de pensioenverzekeraar vraagt naar de gevolgen van de waardeoverdracht.

naar boven