Letland

  Print 

Werk zoeken en solliciteren in Letland

Zoekt u een baan in Letland? Waar vindt u dan vacatures? En waar moet u op letten bij het solliciteren? Wij helpen u op weg.

Vacatures zoeken in Letland

Vacatures in een ander land vindt u meestal op internet. Er zijn vacaturesites in het Lets en Russisch, maar ook in het Engels. Kijk voor vacatures onder andere op de volgende websites:

Arbeidsbureau

nva.lv

naar boven

Tips cv, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek

Ga voor algemene informatie over het maken van uw cv, uw sollicitatiebrief en het voorbereiden op uw sollicitatiegesprek naar Solliciteren. Specifieke informatie die in Letland geldt, zetten we voor u op een rij.

Cv

 • Voeg alleen een cv bij als hierom wordt gevraagd.

 • Sluit kopieën van diploma's en cijferlijsten bij.

 • Zorg dat uw cv niet langer is dan 2 A4.

  • Vermeld naast uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, adres et cetera) ook uw werkervaring, bijzondere kennis en vaardigheden, interesses en hobby's en referenties).

 • Bekijk voorbeelden van cv's op de website van Europass.

Sollicitatiebrief

 • Zorg dat u in uw sollicitatiebrief zo volledig mogelijk bent. In Letland wordt namelijk niet altijd om een cv gevraagd.

 • Benoem in uw brief op maximaal 1 A4 in een logische volgorde deze gegevens:

  • Persoonlijke informatie:

   • Voornaam

   • Familienaam (achternaam)

   • Adres en telefoonnummer (vast telefoonnummer en mobiel nummer)

   • E-mailadres

   • Uw burgerlijke staat

  • Opleiding

  • Ervaring

  • Competenties

  • Wensen

 • Plaats uw handtekening onder aan de brief.

 • Voeg alleen een pasfoto bij als daar in de advertentie om wordt gevraagd. Gebruik geen vakantiefoto.

Sollicitatiegesprek

 • Wees er op voorbereid dat de werkgever zowel mondeling als schriftelijk vragen mag stellen om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie.

 • Neem kopieën van uw diploma's, getuigschriften van werkgevers of andere documenten mee.

 • Geef duidelijk aan welke opleidingen en cursussen u heeft gedaan en welke werkervaring u heeft.

naar boven

Rechten en plichten tijdens sollicitatiegesprek

De werkgever mag u tijdens het gesprek geen vragen stellen die niet belangrijk zijn voor de functie waarop u solliciteert. Denk hierbij aan vragen over zwangerschap, religie, etnische afkomst, lidmaatschap van een politieke partij of andere openbare organisatie. Het is ook niet toegestaan om vragen te stellen die discriminerend kunnen zijn.

De werkgever is verplicht om u alle informatie te geven die belangrijk is voor de arbeidsovereenkomst. Zoals de collectieve arbeidsovereenkomst van het bedrijf, afspraken over de opzegtermijn en andere voorwaarden.

naar boven

Medisch onderzoek

Om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie, mag de werkgever u vragen om deel te nemen aan een medisch onderzoek. De werkgever moet de kosten hiervan betalen, behalve als de sollicitant onjuiste informatie heeft gegeven.

naar boven

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure over solliciteren, werken en wonen in Letland (pdf, 1 MB).

naar boven