Nieuwe website voor werkgeversservicepunt Midden-Holland

U bevindt zich nu op de oude website van Werkgeversservicepunt Midden-Holland. Bezoek onze nieuwe website voor actuele informatie.

Aantal werkende 60-plussers ruim verdubbeld in Midden-Holland

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio op jaarbasis conform het Nederlands gemiddelde rapporteert UWV. De spanning op de arbeidsmarkt is nog steeds hoog. Vergrijzing van het personeelsbestand draagt daar door toegenomen vervangingsvraag aan bij. Volgens de meest recente cijfers is het aantal werkende 60-plussers in tien jaar tijd ruim verdubbeld.

‘Het toenemende aantal 60-plus werknemers stelt de arbeidsmarkt voor grote uitdagingen. Niet alleen omdat de plek van vertrekkende werknemers moet worden opgevuld en de spanning daardoor oploopt. Ook wordt duurzame inzetbaarheid erg belangrijk. Hoe zorgen we er voor dat iedereen fit de eindstreep haalt en niet op een goed moment uitvalt?', vertelt UWV arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn.

WW-uitkeringen gestegen

Eind januari 2020 verstrekte UWV in totaal 2.226 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 166 meer dan een maand eerder, een stijging van 8,1% die gelijk is aan de toename in Nederland als geheel.

‘Toename van het aantal WW-uitkeringen in januari is niet ongebruikelijk. In de winter is er in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld bouw en landbouw, minder bedrijvigheid. Ook lopen er aan het eind van het jaar traditiegetrouw veel contracten af. Naast deze seizoensinvloeden is er in de WW-cijfers voor januari 2020 sprake van uitgestelde instroom over het laatste deel van december 2019’, vertelt UWV arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met 351, oftewel 13,6%. In Nederland als geheel was de procentuele afname met 13,5% vergelijkbaar. Op jaarbasis nam het aantal WW-uitkeringen in de regio opnieuw het sterkst af bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-174). Procentueel gezien was de jaarmutatie het grootst bij pedagogische beroepen (-38,3%).

Vergrijzing draagt bij aan spanning op de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is nog steeds hoog. Volgens het CBS zijn er in het vierde kwartaal van 2020 (landelijk) 92 vacatures per 100 werklozen. In het derde kwartaal waren dat er nog 90. De spanning, die eerder nog wat leek af te nemen, loopt zo weer verder op. Vacatures ontstaan onder meer omdat werknemers die met pensioen gaan vervangen moeten worden. In Midden-Holland zijn volgens de meest recente cijfers zo’n 6.200 werknemers van 60 jaar en ouder woonachtig. Velen van hen zullen de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten en vervangen moeten worden. Op die manier draagt vergrijzing bij aan de oplopende spanning op de arbeidsmarkt.

Meer 60-plus werknemers

Tussen 2008 en 2018 is het aantal 60-plus werknemers in Midden-Holland toegenomen met 3.700. Het aantal werkende 60-plussers is daarmee in tien jaar tijd met 148% gestegen. Dat is een ruime verdubbeling. Bij met name overheid (208%), zorg & welzijn (253%) en cultuur (311%) ligt het stijgingspercentage bovendien nog veel hoger. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat het bij cultuur om relatief kleine aantallen gaat.

In de regio werken verreweg de meeste 60-plussers in zorg & welzijn, industrie, overige zakelijke diensten en onderwijs. Deze vier sectoren nemen samen meer dan de helft van het aantal werkende 60-plussers voor rekening. Het totale aandeel werknemers van 60 jaar en ouder is in Midden-Holland toegenomen van 3,3% tot 7,3%. Bij overheid, transport, onderwijs en industrie hebben 60-plussers het hoogste aandeel. In deze sectoren vindt men dan ook veel beroepen met moeilijk vervulbare vacatures, zoals bijvoorbeeld juridisch specialist, vrachtwagenchauffeur, leerkracht basisonderwijs, docent taalkundige vakken, verpleegkundige en verzorgende ig.

WerkgeversServicepunt begeleidt naar sectoren met moeilijk vervulbare vacatures

UWV werkt in WerkgeversServicepunt samen met sectororganisaties, werkgevers, gemeenten, opleiders en andere arbeidsmarktpartijen om de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen. Met arbeidsmarktcijfers zoals hier gepresenteerd in de hand ontwikkelt werkgeversservicepunt gerichte instrumenten, zoals het beroepsoriëntatieprofiel. Ook presentaties met en bij werkgevers en trainingen aan werkzoekenden stimuleren de toestroom naar sectoren met moeilijk vervulbare vacatures.

Meer informatie over de regionale arbeidsmarkt vindt u op werk.nl/arbeidsmarktinformatie