Arbeidsmarktregio in Beeld

De arbeidsmarkt is continu in beweging en dat vraagt om een doorlopende analyse van de kansen en bedreigingen voor de inwoners van onze arbeidsmarktregio. Steeds nadrukkelijker wordt aan ‘Sociale Zaken’ en ‘Onderwijs’ gevraagd om als een tandem samen te werken. Bestuurlijk is het een ambitie om met het ‘Onderwijs’ een lijn uit te zetten voor een ‘leven lang ontwikkelen’. 

2.700 kansen

In het arbeidsmarktbeleid in Midden-Holland lopen belangrijke gesprekken met het onderwijs. Het VSO-Pro en het ROC zijn wezenlijk in deze samenwerking. Voor de middellange- en lange termijn is de economische agenda onmisbaar. Een economisch vestigingsbeleid welke aansluit bij de beroepsbevolking is belangrijk voor zowel het bedrijfsleven als partijen die betrokken zijn bij de bemiddeling van vraag en aanbod. Daarom spreken we op het niveau van onze regio over 2.700 kansen: zoveel nieuwe banen zijn er in het afgelopen jaar door werkgevers gerealiseerd. De samenwerking met werkgevers is essentieel, iets dat tot uiting komt in de sterke rol van vertegenwoordigende organisaties als VNO/NCW West bij Perspectief op Werk.

3 uitdagingen

Wat ons betreft zijn er voor de komende jaren drie uitdagingen: 

1. Zorgen dat zoveel mogelijk inwoners uit onze regio mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. 

2. Anticiperen op ontwikkelingen aan de basis van de arbeidsmarkt en voorkomen dat kwetsbare werknemers bij een conjunctuuromslag als eerste uitvallen. 

3. Zorgen dat werkgevers zich gesteund en gefaciliteerd voelen door publieke organisaties. 


Lees meer informatie in Regio in Beeld (pdf, 811 kB).