Doelgroepregister

Het kabinet en sociale partners hebben in 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Het doel is om meer mensen uit deze doelgroep te plaatsen in beschikbare banen bij de overheid en het bedrijfsleven.

Wie staan er in het doelgroepregister?

In het register staan de mensen die behoren tot de doelgroep voor de banenafspraak.

Heeft u een vacature voor mensen met een beperking? Log dan in bij het werkgeversportaal van het UWV om te zoeken naar kandidaten.