Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Wat betekent dat voor u als werkgever? En op welke ondersteuning van WerkgeversServicepunt Midden-Holland kunt u rekenen?

Doel van de Participatiewet

De Participatiewet heeft als doel dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker een baan kunnen vinden. De wet vervangt in één regeling de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong.

Baanafspraken

Tussen nu en 2026 moeten er 125.000 extra banen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die wel kunnen werken maar niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Voor hen creëert de overheid in deze periode 25.000 banen. De overige werkgevers zullen voor 100.000 extra werkplekken moeten zorgen. Deze banenafspraak, ook wel de ‘garantiebanen’ genoemd, is onderdeel van het sociaal akkoord van kabinet en sociale partners. In het factsheet ‘Banenafspraak en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (pdf, 241 kB)’ kunt u lezen wat de banenafspraak voor u als werkgever voor gevolgen heeft.

Financiële compensatie

WerkgeversServicepunt Midden-Holland maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer of een groep werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te detacheren. Wij ondersteunen u en nemen u tijd en zorgen uit handen met diverse voorzieningen. Ook zorgen we dat u subsidie krijgt wanneer de productiviteit van een aangenomen medewerker lager is dan normaal. De loonwaarde van deze medewerker ligt dan lager dan normaal en hoe lager de loonwaarde, hoe hoger uw subsidie.

Het doelgroepregister

In het doelgroepregister staan alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt u zelf kijken of een sollicitant of werknemer in dit register is opgenomen. Het werkgeversportaal is een beveiligde omgeving voor werkgevers op uwv.nl. Als u nog geen account heeft, dan kunt u een account aanvragen.

Ondersteuning werkgevers

Wilt u als werkgever in de arbeidsmarktregio Midden-Holland mensen een kans bieden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Wij helpen u graag. We gaan met u in gesprek en vergroten uw inzicht over de mogelijkheden. Als u vervolgens aan de slag wilt, hebben wij drie arrangementen waar u uit kunt kiezen.

 • loondienst: u neemt zelf iemand uit de doelgroep in dienst
 • individuele detachering: u leent iemand uit de doelgroep in
 • groepsdetachering: u besteedt werk uit dat wordt uitgevoerd door mensen uit de doelgroep

Binnen elk van deze arrangementen is er een rijk aanbod aan ondersteuning:

 • kosteloos een vast contactpersoon
 • gratis loonwaardemeting binnen landelijk vastgestelde kaders
 • mogelijkheid van een kosteloze proefplaatsing
 • no-riskpolis
 • interne of externe jobcoaching
 • werkplekaanpassingen
 • tijdelijke premiekorting (afhankelijk van de kandidaat)
 • voorbereiden van kandidaten (jobfit maken)

Meer over onze werkwijze ziet u in een korte, duidelijke Youtube video van 1,5 minuut: Banenafspraak? Het WerkgeversServicepunt helpt u verder.

Vragen?

Wilt u meer informatie over de Participatiewet? Neem contact op met het WerkgeversServicepunt Midden-Holland.