Arbeidsbeperkten aannemen? Detachering als tussenstap

Angst voor financiële risico’s weerhoudt werkgevers soms om medewerkers met een beperking aan te nemen. Detachering kan die koudwatervrees wegnemen, weet Promen-directeur Frank Rossel.

Doel Promen

Promen, specialist in sociale werkvoorziening en re-integratie, bemiddelt net als het WSP mensen naar werk. Via individuele detachering heeft Promen zo’n 170 mensen geplaatst bij diverse, reguliere bedrijven. Frank Rossel, Promen-directeur en bestuurder van het Werkbedrijf Midden-Holland, vertelt: ‘Ons doel is het aan de slag krijgen van medewerkers met een beperking en werkgevers helpen om daarvoor ruimte te creëren. Detachering biedt werkgevers de kans om de ontwikkeling van een geschikte kandidaat langer te volgen. Zie het als een tussenstap’.

naar boven

Oasen

Jaap Bos (59) is blind en loopt met zijn geleidehond elke dag drie kwartier van huis naar zijn werk. Sinds januari is hij gedetacheerd bij drinkwaterbedrijf Oasen. Jaap werkt daar via Promen. ‘Ik zorg voor de invoering van inkoopbestelopdrachten. De opdrachten worden aangemaakt in een systeem van Oasen en doorlopen allerlei controle- en goedkeuringsstappen, voordat deze worden verzonden naar de leveranciers.’

naar boven

Opknippen

Grietina Jans, HR-manager bij Oasen, over de keuze voor Jaap: ‘Hij heeft zelf initiatief genomen om bij ons aan het werk te komen. Hij is positief ingesteld en maakt zich snel dingen eigen. We hebben een bestaande functie in verschillende stukken opgedeeld, zodat er een passend takenpakket voor Jaap ontstond. Wij vinden het onze taak als maatschappelijke nutsvoorziening om een steentje bij te dragen. Om goed deel te kunnen nemen aan de samenleving, is het belangrijk dat je werk verricht waarbij je jezelf nuttig voelt. Bij Oasen gaan we uit van wat mensen wél kunnen.’

naar boven

Begeleiding

Elke detachering start met een proefperiode. Als beide partijen daarna de intentie uitspreken om met elkaar verder te gaan, dan zet Promen in op een succesvolle plaatsing. ‘Bij de detachering is jobcoaching inbegrepen, voor zowel de medewerker als de werkgever. We geven bijvoorbeeld de leidinggevende en naaste collega’s inzicht in de ziekte of handicap. En we bekijken of het werk geschikt is voor de medewerker met een beperking of passend gemaakt kan worden’, vertelt Frank. In het voorbeeld van Jaap is er hulpsoftware aangeschaft afgestemd op zijn visuele handicap.

naar boven

Diversiteit

Tijdens de detacheringsperiode raken mensen op elkaar gesteld, is Franks ervaring. ‘Met de komst van medewerkers met een beperking op de werkvloer ontstaat diversiteit en dit komt de werksfeer ten goede. Medewerkers kijken meer naar elkaar om.’

naar boven

Zinvol

De communicatieafdeling van Oasen heeft Jaap en zijn blindengeleidehond via het intranet voorgesteld aan de collega’s en nu staat hij bekend als de ‘bonte hond’. Jaap is blij met zijn nieuwe baan. ‘In 42 jaar tijd heb ik gewerkt bij het arbeidsbureau, de gemeente Gouda, Crematorium en Begraafplaats IJsselhof, later Yarden. Tot voor kort werkte ik op de productieafdeling van Promen omdat ik geen ander werk kon vinden, ik had mijn leeftijd en handicap tegen. Toch ben ik blijven zoeken en bij Oasen heb ik weer werk met een uitdaging. Ik ben blij dat ik zinvol kan zijn voor anderen. Dat zit in mij, zo ben ik.’

naar boven

Garantiebanen

Werkgevers die mensen uit het doelgroepenregister een kans bieden en kiezen voor detachering via Promen lopen bij ziekte van de medewerker geen financieel risico. Bovendien telt een detachering mee als garantiebaan.

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak, ook wel garantiebanen genoemd. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 arbeidsbeperkten.

naar boven

Meer weten?

De specialisten van Promen staan u graag te woord:

Geraldine Snoek (06) 537 33 027

Wibo Bourguignon (06) 415 80 840

Foto van man - sociaal ondernemen Promen

naar boven