Social return

Wanneer u een grote opdracht bij een overheid wilt binnenhalen, krijgt u te maken met social return. WerkgeversServicepunt Midden-Holland kan u helpen aan de voorwaarden van social return te voldoen.

Voorwaarden overheden

Overheden stellen bij hun inkoopbeleid voorwaarden aan leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zoals:

  • werken aan een beter milieu
  • scheppen van betere arbeidsomstandigheden
  • bijdragen aan de werkgelegenheid

Wat is social return?

De bijdrage aan werkgelegenheid wordt social return genoemd. Gemeenten vragen daarbij aan opdrachtnemers van grote opdrachten om 5% van de opdrachtsom te gebruiken om banen te scheppen voor groepen mensen die moeilijk aan het werk komen. Denk hierbij aan mensen met een bijstands-, Wajong- of WIA-uitkering of aan mensen die bij de sociale werkvoorziening werken. Voor u houdt dit meestal in dat u arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen voor deze mensen beschikbaar stelt.

Neem voor meer informatie over social return contact op met uw WerkgeversServicepunt.