WSP Utrecht-Midden aan de slag met key-account management

In het prachtige Utrechtse Spoorwegmuseum mocht het volledige regionale WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) aan de slag met key-accountmanagement. Na een aftrap van Niek ter Horst, en Steven Baak, managers WSP, is het WSP Utrecht-Midden gestart met de ontwikkeling van key-accountmanagement. Onder key-accountmanagement verstaan we een specifieke marktbenadering met focus op het tot stand brengen, uitbouwen en consolideren van een intensieve, maatwerk relatie met een aantal prioriteitswerkgevers.


Arbeidsmarktcijfers

Bert van der Geijn, arbeidsadviseur UWV, gaf inzicht in de arbeidsmarktcijfers die eind van de maand in de rapportage ‘Regio in beeld’ verschijnen. Hieronder een samenvatting: De regio Utrecht-Midden kent een bovengemiddelde economische groei ten opzichte van de landelijke arbeidsmarkt. Als het gaat om ontwikkelingen en trends zijn vooral de energietransitie, stikstofproplema-tiek en hogere temperaturen actueel. Dit heeft gevolgen voor de structuur van de werkgelegenheid en personeel. Ook handelsconflicten (Amerika-China) en de Brexit dragen hier aan bij. Daarnaast speelt een verdere ontwikkeling van de technologie (digitalisering, robotisering en automatisering) ook een belang-rijke rol. Verder zorgt de vergrijzing voor problemen op de arbeidsmarkt. De flexibilisering van met name lager opgeleiden is nog steeds als trend aan te wijzen. Ook de consument stelt tegenwoordig hogere eisen, meer service en klantgerichtheid en meer ecologisch bewustzijn. Voor het WSP ligt er een grote uitdaging: meer kwetsbare groepen duurzaam aan de slag te helpen, het behouden van goede arbeidskrachten bij ondernemingen, en samen met werkgevers anticiperen op een toekomstbestendig en anticyclisch regionaal arbeidsmarktbeleid.


Andere manier van personeel werven

Loes de Volder, oprichter van MamaLoes, inspireert alle aanwezige accountmanagers met haar verhaal over hoe zij op onorthodoxe wijze personeel werft. MamaLoes is een e-bedrijf in baby-artikelen. Als ondernemer heeft zij naamgemaakt met open hiring. Vanuit haar idee anders kijken en anders doen: alles samen doen. Open hiring gaat uit van iemand aannemen zonder sollicitatiegesprek. Je laat mensen een dagje meelopen en kijkt waar iemand goed in is en wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt een contract voor zeven maanden aangeboden. Bij problematiek -schulden, kinderopvang etc.- kijkt een lifecoach mee. Loes is heel duidelijk in haar idee. Laat alles om mensen draaien. Denk in kansen en moge-lijkheden en laat je verrassen. Een mooi en enerverend voorbeeld van hoe je loyale medewerkers kan binden aan je organisatie en personeelstekorten te lijf gaat.

Key-account

Marion Mooij, accountmanager bij WSP Utrecht vertelt over de succesformule die zij samen met Michiel Hof (interne jobcoach bij Albert Heijn) heeft opgezet. Een van de eerste key-accounts die goed werkt. De samenwerking heeft geresulteerd in op dit moment werk voor 78 mensen (doelgroepenregister) in 38 winkels van Albert Heijn in arbeidsmarktregio Midden Utrecht. 62% van deze groep heeft een vast dienstverband. 

Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers heeft al langer ervaring met key-account management. In hun presentatie komt vooral aan de orde dat meer mensen aan het werk komen door verbinden, kennisde-ling, intensieve regionale samenwerking, werkgevers ondersteunen en faciliteren. 

De dag werd afgesloten door zelf actief aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een key-account. Er werd gestructureerd gebrainstormd, een SWOT-analyse gemaakt en een pitch voorbereid. Zeven crea-tieve pitches werden gepresenteerd. Out of the box denken kunnen de accountmanagers wel! Maar er kon maar één winnaar zijn: het team dat de Van der Valk pitch presenteerde. Gefeliciteerd! En dank aan alle organisatoren van deze mooie leerzame dag.