Chauffeursdag Groepsvervoer & Werkgeverspanel

Na diverse eerdere succesvolle werving- en selectierondes, is er wederom actief ingezet op een nieuwe wervingssessie in het groepsvervoer. Ook nu waren er weer zes werkgevers meer dan bereid naar Utrecht te komen om met de doelgroep voor dit werk in contact te komen. Woensdag 30 oktober is dan ook een nieuwe Chauffeursdag Groepsvervoer gehouden met Taxiwerq, Van de Pol, Noot, Willemsen de Koning, Consolid en Connexxion.

De opzet was deze keer in een ander jasje gestoken. Mede door de feedback van werkgevers bij eerdere sessies, zijn er wijzigingen in de werkwijze doorgevoerd. Na het welkomstwoord en het voorstellen van de werkgevers aan de aanwezige werkzoekenden, heeft het Werkgeversservicepunt het gehele sollicitatie- en instroomtraject met de werkzoekenden doorgenomen. Om een goed beeld van de functie te krijgen, heeft een mentorchauffeuse van Noot Personenvervoer aansluitend verteld over werken in “het veld”. Vanuit verwachtingsmanagement gaf dit een goed beeld van de functie.

Van de 30 aanwezige geïnteresseerde kandidaten, zijn er uiteindelijk 28 in speeddate gegaan met alle werkgevers. Op dit moment zijn de vervolggesprekken gepland en gaan zelfs de eerste kandidaten al starten met de opleiding! Na afloop van de speeddate is er, tijdens de lunch, teruggeblikt op deze dag en gesproken over toekomstige ontwikkelingen en mogelijkheden in deze sector.