De dag van de duizend voorbeelden

Elk jaar worden op de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’ 1000 werkgevers met personeel met een arbeidsbeperking in het zonnetje gezet. In de regio Utrecht-Midden stond op 28 maart het Werkcafé (voortaan W@RK genoemd) in het teken van deze dag. Werkgevers die medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben, lieten collega’s zien wat sociaal werkgeverschap oplevert. Zo inspireerden ze andere ondernemers die misschien nog dat ene zetje nodig hebben. Ook wisselden ze onderling tips en ervaring uit.

Een van de werkgevers die deze dag extra aandacht kreeg, is horecabedrijf Vermaat. Dit bedrijf werkt landelijk met interne jobcoaching en heeft momenteel 98 medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. Judith van den Brink nam namens Vermaat een presentje in ontvangst. Tijdens het Werkcafé sprak ze ook meerdere potentiële kandidaten uit het doelgroepenregister voor een van hun locaties in de regio Utrecht. Judith: "Het is altijd fijn om op een dag als deze een grote groep leuke mensen te spreken. En tijdens deze gesprekken te achterhalen wat de kandidaten wél kunnen in plaats van te focussen op waar de beperking zit."

Foto van 2 vrouwen op de Dag van de Duizend Voorbeelden 2018

Banenafspraak

Werkgevers hebben beloofd uiterlijk in 2026 te zorgen voor 125.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan moeten er 100.000 komen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Dit noemen we de Banenafspraak. De Banenafspraak is verankerd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt. Per jaar is een target vastgesteld; eind 2018 moeten er 31.000 banen in de marktsector gerealiseerd zijn.Heeft u vragen over W@RK of het invullen van de Banenafspraak? Neem dan contact met ons op via WerkgeversServicepunt-Utrecht-Midden@uwv.nl.